Nejasnosti okolo výsledku auditu by nám mohla vysvětlit náměstkyně primátora

Na jednání zastupitelstva (které proběhlo dne 23.9. 2020) jsem se opět připravoval mnoho dní a ještě více nocí. Občané nikdy na jednání nemají před sebou žádné materiály a většinou tak ani neví, o čem zastupitelé právě diskutují. Proto se z pozice opozičního zastupitele snažím vždy u klíčových bodů prezentovat projednávané prostřednictvím projektoru, když to není ochotna dělat současná koalice v čele se starostou Igorem Trávníčkem.

Moje prezentace ke školce (PDF)

K dnešnímu dni (sobota 26.9. 2020) jsem obdržel již tři emaily (s články), které brzy zveřejním. Zaslal mi je pan Milan Daníček (požádal mě předem o veškerou dokumentaci a smlouvy o dílo – projektant, zhotovitel) a Martin Veselý (i ten si vyžádal moje materiály, aby mohl načerpat faktické poznámky pro svůj článek). Jsem rád, že občané dávali na zastupitelstvu pozor, když tam většina zastupitelů za celých sedm hodin neřekla ani slovo a jen odhlasovali podle toho, jak hlasoval starosta.

Jednalo se navíc např. o dalších dvou milionech korun na vícepráce pro firmy ODS (společnost SMOLO a společnost Beskydská stavební). Tyto peníze nejprve odklepla firmám sama Rada městského obvodu Ostrava-Hrabová, ale po podpisu dodatku starostou Igorem Trávníčkem se ukázalo, že to nesmí udělat a musí to schválit zastupitelstvo (dodatek byl tak od samotného začátku neplatný).

Aby ta částka nebyla tak vysoká, domluvil se starosta s ředitelkou školky paní Alicí Strnišťovou, že se nebude stavět zahradní domek za cca 600 000 Kčmísto čtyř interaktivních tabulí se koupí jen jedna. To nemluvě ani o připojení školky k “internetu”, kdy zhotovitel již toto nebude muset nyní zajišťovat.

Paní Šárka Tomisová okomentovala pod zveřejněnými materiály celé jednání takto:

Zametlo se to pod koberec a přizvali si k tomu vrchního zametače. A toho tam možná poslal sám projektant, starostův spolužák.

A jako bonus, v době covidové, schválilo zbytečný polokulturák, za 17? či 19 melounů. A aby to bylo „čisté jako lilium“, stejně jako zmiňovaná školka, výběr zhotovitele proklepl přizvaný týpek jako vystřižený z Palerma.

Připadala jsem si jako Alenka v říši zázraků.

Hned druhý den po jednání zastupitelstva jsem poslal následující dotaz náměstkyni primátora paní Zuzaně Bajgarové:

V minulém měsíci jste dokončili u nás audit na MŠ Bažanova, který jste telefonicky dohodla s našim starostou Igorem Trávníčkem dne 22.6. 2020 (takto nám to bylo řečeno přímo na jednání zastupitelstva toho dne).

Tento interní audit byl zveřejněn na stránkách MOb Ostrava-Hrabová a po přečtení mám na Vás dotaz, který mi nikdo na včerejším jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová nedokázal vysvětlit a přitom se toho dotýká nález ve Vašem auditu.

V auditu bylo napsáno:

V průběhu soutěže se rozpočet kvůli dotazům uchazečů dále zpřesňoval, zejména v oddílech ,,S0 OO Příprava území před zahajením SP, část b – Kácení zeleně” a „ SO 09 Oplocení, zahradní sklady, část – Zahradní sklady”. Zde došlo ke kompletnímu přepracování rozpočtu a k několikanásobnému navýšení původního odhadu nákladů. Nutno podotknout, že tyto náklady měly být již od počátku započítány v původní předpokládané výši nákladů — nejedná se tedy o dodatečné vícepráce.

Chápu správně, že auditor naráží na dotaz č. 10 v rámci upřesnění zadávací dokumentace, kde je počet upřesněn na celkových 124 ks stromů?

„MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ“ je položka „Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm“ s uvedeným množstvím a měrnou jednotkou 1,000 soubor. Z této položky není zřejmé, co vše obsahuje, např. počet stromů apod. V PD nebyla žádná zmínka o objektu SO00-b nalezena. Žádáme zadavatele o doplnění PD nebo výkazu výměr.
Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV – MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Navíc SoD se společností Morys říká následující:

Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Jenže Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová včera (23.9. 2020) schválilo všechny vícepráce, které již byly udělány nebo jsou těsně před dokončením:

1 Kácení zeleně – 140 893,08
2 Elektroinstalace – zemnící pásky –  40 736,40
3 Zateplení soklů a věnců – 47 897,77
4 Zemní práce, výměna podloží, uprava výšky stavby – 1 337 862,36
6 Střecha – 995 441,63

Takže se prosím ptám, bylo kácení zeleně víceprací a nebo chápu SoD i audit správně, že nic z toho nesmí být zaplaceno, protože vícepráce musí být před zahájením odsouhlaseny formou dodatku a minimálně v případě kácení zeleně se o vícepráce nejedná?

Protože jsem to v auditu nenašel, ptám se na dnes zveřejněnou SoD se společností Morys, kde dostali zakázku na vybudování dešťové kanalizace, která byla vyprojektována a je součástí cenové nabídky na MŠ Bažanova. Hodnotil prosím toto audit, nebo tento materiál a požadavek nebyl řešen v době, kdy audit probíhal a auditor se k hodnocení této záležitosti nedostal?

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová MORYS s. r. o., 236 858 Kč, S00250/2020-MORYS-výstavba dešťové kanalizace.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]