Žádost o svolání zastupitelstva v jiném termínu

Z pozice zastupitele jsem požádal starostu a tajemníka úřadu v Hrabové o nové svolání mimořádného jednání zastupitelstva v jiném termínu z důvodu porušení zákona, které by nastalo přijetím jakéhokoliv usnesení dne 7.10. 2020. Jednání nebylo svoláno v souladu s platnou legislativou a neobjevily se na programu body jako Oprava ulic v MOb Ostrava-Hrabová a Schválení zápisu ze dne 4.3. 2020, jak bylo dohodnuto na předchozím jednání dne 23.9. 2020.

K rukám: Ing. Jan Socha, Igor Trávníček
Na vědomí: Prosím o předání mé žádosti všem zastupitelům

Přeji příjemný den,

z pozice zastupitele bych Vás chtěl požádat o nové svolání mimořádného jednání zastupitelstva v jiném termínu z důvodu porušení zákona, které by nastalo přijetím jakéhokoliv usnesení dne 7.10. 2020. Dále je zde nouzový stav a lidé mají obavy z nákazy koronavirem, proto tak důležité body jako strategický plán nebo prezentace sportovní haly, by měly být projednány s veřejností v době menšího ohrožení zdraví osob a prosím o prověření možnosti ONLINE přenosu (jak je běžné jinde) a pokud není možná realizace, prosím o vysvětlení proč.

Bohužel se Vám nepodařilo zajistit vyvěšení informace na úřední desce (web a Šídlovec) po dobu 7 celých dnů a občané neměli šanci se seznámit s programem a termínem jednání. Nejsem právník, ale nadcházející jednání zastupitelstva tedy nebylo svoláno v souladu s platnou legislativou odst. 1 § 93 zákona Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení). Navíc by dle mého názoru nebyl dodržen nově schválený jednací řád, protože materiály nevisely na webu s dostatečným předstihem.

Z pozice zastupitele si Vás dovolím ještě upozornit, že na příštím jednání se mají dle dohody z předchozího jednání, které se konalo dne 23.9. 2020 (dohlédnu na to jako ověřovatel zápisu), objevit v programu následující body, které si vzali za úkol připravit radní MOb Ostrava-Hrabová:

 • Schválení zápisu z jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová ze dne 4.3. 2020.
 • Předložení seznamu ulic/cest, jejichž oprava bude kryta rozpočtem roku 2021.
 • Seznámení s prověřením správnosti postupu ve věci opravy bytů (občané to řešili na jednání zastupitelstva dne 23.9. 2020).
 • Prověření možnosti být investorem kanalizace.
 • Jestli je nutné dokládat v žádostech o dotaci spolků a fyzických osob výpisy z rejstříků.

S přáním pěkného dne, Radomír Orkáč

Štítky:

Jeden komentář

 1. Šárka+Tomisová říká:

  Termín příštího zastupitelstva, tato středa, 7.10.2020 a info na vývěskách až dnes, 5.10.2020… neodporuje to náhodou zákonu o obcích?

  A program naprosto zbytečného zastupitelstva, poměrně komický, pravděpodobně neexistuje v republice obec, která by začínala předvolební kampaň se znovuobnovením nouzového stavu.

  Předpokládala bych spíše mimořádně svolanou schůzi zdravotní komise, kterou jen tak každá obec nemá, máme prostě privilegium v době covidu, než žvanění o imaginární sportovní hale.

  Holt Hrabová, ne ta, která se umístila jako nejlepší obec v republice, má prostě svoje specifika. O které, počítám, ale rozumně fungující a hospodařící obce, třeba v našem nejbližším okolí, určitě nestojí…

[email protected] [email protected]