Vladimír Slavík: Stavba hrabovských věžáků pokročila

Na facebooku je několik snímků rozestavěných bytových domů s  90 malometrážními byty, určenými převážně pro seniory. Domy mají 3 nadzemní podlaží a obytné podkroví.

K těmto snímkům je připojeno 13 komentářů, všechny nesouhlasné. Kritizuje se umístění v blízkosti Šídlovce a jejich  enormní výška.

Občan Jan Dvořák sděluje, že se původně požadovala 3 patra, ale pak se povolila 4 patra. Manželé Poláčkovi si ironicky pochvalují, že Hrabová bude mít konečně protihlukovou stěnu.

Se svou „troškou do mlýna“ přichází i zastupitel Rostislav Gromnica s poznámkou, že „původně to prý mělo být o patro nižší“. Byl však poučen manžely Poláčkovými, že se domluvil jeden ze zastupitelů se zhotovitelem na změně.

Zastupitel Rostislav Gromnica pak provedl následující „odborné“ zhodnocení stavby:

„Výsledek je hrozný – 3 mamuti jak sardinky na omezeném prostoru, naprosto nepřehledný přechod  pro chodce v zakryté zatáčce spolu s cyklostezkou. Fakt se mi to nelíbí. A  když si uvědomím, že tohle dovolili lidé, kteří pak chtěli zastavit stavbu školky a kulturáku, tak je mi smutno na duši“.

Komentář Hrabovských novin:

Vůbec mi nevadí, když pronáší své subjektivní nesouhlasné názory „prostý“ občan. Ale velice mi vadí, když do veřejného prostoru vypouští nezodpovědné výroky zastupitel. To není „prostý“ občan, ale občan, vázán přísahou, že bude dodržovat zákony České republiky. Ze slov zastupitele Rostislava Gromnicy vyvozuji, že nemá ani potuchu o územním plánování, že ani rámcově nezná příslušný zákon, který se zavázal dodržovat.

U kritizované stavby na pozemku parc. č. 770/2 lze stavět podle platného územního plánu bytové domy dokonce se čtyřmi podlažími a s podkrovím. Územní plán  prošel schvalovacím řízením a byl schválen zastupitelstvem SMO.  Investor staví podle pravoplatného stavebního povolení, ke kterému se vyjadřovaly příslušné orgány státní správy. Stavby bytových domů nepovolují zastupitelé, „kteří chtěli zastavit stavbu školky a kulturáku“!

Když čtu na facebooku občasné výroky zastupitele Rostislava Gromnicy, tak je mi opravdu „smutno na duši“.


Zápis z jednání kontrolního výboru 11.6. 2020 (ke stažení v PDF)

Kontrolní výbor se zabýval zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2019 – 31.12. 2019 Statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová ze dne 15. 5. 2020.

Ve zprávě v bodě C) je uvedeno:

Z předložených zápisů kontrolního výboru vyplynulo riziko rozhodování starosty městského obvodu o záležitostech samostatné působnosti bez jejich svěření u radou obce riziko plnění požadavku zákona č. 128/2000Sb., ust. § 102 odst. 3 a ust. § 103 odst. 4.

Starosta městského obvodu Igor Trávníček na situačním výkrese ke stavbě přípojek na inženýrské sítě týkající se výstavby tří bytových domů Pod Břehy dal svůj souhlas bez usnesení Rady MOb Hrabová a to se stavbou přístupových chodníků na parcelu č. 716/4.

Kontrolní výbor doporučuje nesprávný postup prověřit Radou městského obvodu Hrabová a přijmout následná opatření k nápravě s ohledem na zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 3 rada rozhoduje o ostatních záležitostech samostatné působnosti, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu, tedy i povolování staveb na obecním pozemku, avšak dle § 103 odst. 4, písm. g zákona 128/2000Sb. starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených mu radou obce, tedy o žádných jiných.

7 Komentáře

 1. Vladimír+Slavík říká:

  Radku,
  děkuji za zveřejnění mého dnešního článku v Hrabovských novinách i na stránkách Hrabova.info.
  Skutečně si myslím, že zastupitel MUDr, Rostislav Gromnica informuje veřejnost velmi nezodpovědným způsobem.
  Ale mám kritickou poznámku i k tobě. Nechápu, proč tak zveličuješ nepatrnou chybičku starosty Igora Trávníčka ve věci přípojek na energetické sítě bez souhlasu rady? Vžyť šlo o nepodstatnou “prkotinu”, ze které se snažíš vydolovat “politický kapitál” proti starostovi. Velice tím poškozuješ svou dobrou pověst.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dobrý den, dědo Vláďo.
   
  Nic z toho jsem nenapsal já, tohle je ze zápisu z kontrolního výboru, který se zabýval schvalováním výstavby bytových domů. Jeho nález pak zapracoval do závěrečné zprávy i nezávislý auditor. Konstatuje se, že starosta v tomto rozhodl BEZ VĚDOMÍ rady, což není v souladu se zákonem o obcích. Byl porušen zákon a podle kontrolního výboru se nejedná o drobnou chybičku;-)
   
  Já to do zápisu nedal, kontrolní výbor to řešil již od loňského roku a nyní vyzval radu, aby tuto chybu napravila.
   
  Moc se mi nezdá, že by z toho chtěla paní Ospalíková a Kelnarová (které to do zápisu daly) vytřískat kapitál proti starostovi. Podle mého názoru plní zodpovědně svou funkci předsedkyně a místopředsedkyně kontrolního výboru.
   
  https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/10/Zápis-KV-11.6.-2020.pdf
   
  Tento zápis byl validován celým zastupitelstvem dne 22.6. 2020 a nikdo k tomu neměl výhrady.
   
  S pozdravem, R.

 3. Vladimír+Slavík říká:

  Opět se odvolávám na “zdravý rozum”. Je těch 90 bytů pro seniory pro naše město přínosem nebo není? Pokud je odpověď kladná, tak vše ostatní jsou pouhé “prkotiny” a nedůstojné politikaření.
  Úplně mě nadzvedla ze židle tvé odvolávání se na zápisy z kontrolního výboru. Vždyť žádné neexistují! Marně jsem je hledal na webových stránkách MOb Hrabová.

 4. Vladimír+Slavík říká:

  Velice pozorně sleduji na webových stránkách MOb zápisy resp. usnesení kontrolního výboru. Letos se sešel 17.1. a jednal o poskytování informací občanům. Pak se sešel 11.6. a převážně jednal o stavbě MŠ. Žádné usnesení v záležitosti stavby bytových domů kontrolní výbor neučinil. Tyto informace jsou pro mě rozhodující. Možná by se měla “polepšit” předsedkyně kontrolního výboru a  informovat občany Hrabové o činnosti KV podrobněji.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, nemůžete věřit všemu co nejde vidět (je to něčí záměr?). Třeba to tak má být, je demokracie a většina rozhoduje – zastupitelstvo zakázalo zveřejňovat zápisy, ale já jsem takový “rebel”, že jsem drtivou většinu již zveřejnil. Jeden dva tam budou chybět, ale to rád doplním, stačí mi napsat, které…
   
  “Žádné usnesení v záležitosti stavby bytových domů kontrolní výbor neučinil.”
   
  Ale učinil, je to v zápisu, který je jak v článku výše, tak i v zápisu na archivním webu…
   
  Zápisy z finančního výboru:
  https://www.ostravahrabova.cz/financni-vybor
   
  Zápisy z kontrolního výboru:
  https://www.ostravahrabova.cz/kontrolni-vybor

 6. Vladimír+Slavík říká:

  Pokusím se být stručný a srozumitelný. Na jednáních výborů a i zastupitelstva se toho mnoho namluví (někdy až příliš mnoho), ale rozhodující jsou usnesení, ať již KV nebo zastupitelstva. V záležitosti bytových domů jsem žádná nenašel. Usnesení musí být schváleno hlasováním. Nestačí napsat do zápisu, že se o něčem jednalo.

 7. Radomír Orkáč říká:

  Kdyby vše mělo být formou usnesení a mělo by se o tom hlasovat, pak by nebylo potřeba zápisů, stačilo by ověřit usnesení a zápisy by byly k ničemu. Této logice nerozumím, ale proč ne, každý máme na to jiný názor.
   
  Pokud neuznáváte zápis, po kterém jste volal, pak byste si mohl přečíst zprávu nezávislého auditora, kde to máte černé na bílém: https://www.ostravahrabova.cz/files/dokumenty/1603189331_za-pis-kv-ze-dne-11.6.-2020-zpra-va-neza-visle-ho-auditora-15.5.2020.pdf
   
  Zpředložených zápisů kontrolního výboru vyplynulo riziko rozhodování starosty městského obvodu o záležitostech samostatné působnostibez jejich svěření mu radou obce, riziko plnění požadavku zákona č. 128/2000 Sb., ust. § 102 odst. 3 a ust. § 103 odst. 4.

[email protected] [email protected]