Stavba: Cyklistické řešení na ulici Na Rovince v Ostravě-Hrabové

Nová stezka navazuje na stávající dělenou stezku pro chodce a cyklisty podél ul. Podnikatelská v blízkosti západního přechodu u okružní křižovatky ulic Na Rovince a Podnikatelská. Dále pokračuje vedle přechodu pro chodce a dále jako stezka pro cyklisty až k jižní komunikaci u OC TESCO, kde se zřizuje přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce.

Mezitím kříží stezka cyklistickým přejezdem vjezd u okružní křižovatky v blízkosti autobusové zastávky Hrabová zóna sever (z důvodu zachování vodící linie je stezka mírně oddálena od chodníku) a dva vjezdy do areálu firmy Pegatron (vjezdy se oddělují ochranným ostrůvkem v úrovni vrátnice).

Celková situace stavby

Celková situace stavby

Stezka se přimyká k chodníku vedoucímu podél parkoviště u OC TESCO, který bude přespádován z důvodu zřízení vodící linie na jeho jižním okraji. V místě ukončení parkoviště se stezka pro cyklisty osamostatňuje v prostoru mezi parkovištěm a alejí stromů.

Nedaleko od přechodu pro chodce za odvodňovacím žlabem kolmým k vozovce kříží stezka střední příčku parkoviště a pokračuje severním směrem mezi poklopy šachtic a napojuje se do ul. Prodloužené. Cyklopruhy a střední ostrůvky v ul. Prodloužené již byly předem zřízeny při rekonstrukci povrchu této komunikace, doplní se pouze přejezdy pro cyklisty, reliéfní dlažba a pruh ze žluté zámkové dlažby tvořící dělicí čáru. V místě přechodu u autobusové zastávky ve směru k Nové Bělé pak stezka prochází upravenou protihlukovou stěnou.

Za protihlukovou stěnou se stezka spojí se souběžným chodníkem a míří k ul. Krmelínské. Vedle přechodu pro chodce je pak směr do Hrabůvky ukončen, v opačném směru začíná stezka vstřícně místní komunikaci jednosmérným úsekem nad zatrubněným příkopem.

Šířka stezky bude převážné 2,5 m. Krátký úsek podél ul. Krmelínská bude mít šířku 1,5 m. Úsek mezi ul. Krmelínskou a Prodlouženou (podél stávajícího chodníku) bude mít šířki 2 m, mimo krátkého úseku podél protihlukově stěny, který bude mít šířku 2,5 m.

Povrch nové cyklostezky bude z červeného asfaltového betonu a částečné ze zámkové dlažby (nad teplovody a v úseku mezi ul. Krmelínská a Prodloužená). V případě stezky musí být dlažba bez zkosených hran. Ostrůvek u Pegatronu bode mít povrch ze zelené zámkové dlažby. Minimální výška obrubníků stezky bude + 8 cm, max. + 18 cm nad niveletou vozovky, s výjimkou snížených obrub + 2 cm v místě přechodů a přejezdů.

Odvodnění stezky podél ul. Krmelínská je navrženo příčným a podélným sklonem ke stávající vozovce. V místě, kde není vozovka přilehlá ke stezce, bude provedeno zasakování do propustné vrstvy zeminy.

Převzato z oznámení o zahájení stavebního řízení v PDF.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]