Příspěvek se štítkem: "cyklostezka"

(FOTO) Cyklistické řešení na ul. Na Rovince

V průmyslové zóně podél ulice Na Rovince v Ostravě-Hrabové buduje od června 2021 společnost JANKOSTAV s.r.o. cyklistickou stezku. Investorem je Statutárního město Ostrava a termín dokončení byl stanoven na listopad 2021. Fotky z výstavby jsou na Google Photos:

Cyklistické řešení ul. Na Rovince

(msstavby.cz) V Ostravě-Hrabové by mohla vzniknout, tradičně klikatící se, cyklostezka. Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na realizaci.

Stavba: Cyklistické řešení na ulici Na Rovince v Ostravě-Hrabové

Nová stezka navazuje na stávající dělenou stezku pro chodce a cyklisty podél ul. Podnikatelská v blízkosti západního přechodu u okružní křižovatky ulic Na Rovince a Podnikatelská. Dále pokračuje vedle přechodu pro chodce a dále jako stezka pro cyklisty až k jižní komunikaci u OC TESCO, kde se zřizuje přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce.

[email protected] [email protected]