Dopravní expert k intenzitě dopravy v Hrabové

Petr Hohn z Ostravských komunikací  mi zaslal vyhodnocení měření intenzity dopravy před základní školou. Tentokrát už z programu za celé zatím sledované období (cca jeden rok). Nejvyšší hodnoty dopravy byly na Paskovské v 39.-41.týdnu. Poté opět klesly v důsledku opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Paskovská ulice – roční průběh po týdnech (XLSX)

Požádal jsem ještě pana Hohna o jeho osobní názor na intenzitu dopravy v Hrabové, především jsem chtěl zvědět, jestli došlo k naplnění predikcí v počtu projíždějících aut po otevření prodloužené Mostní.

Původní propočet (než se začala stavět Mostní) nemáme. Možná by se to dalo někde zjistit – doporučoval bych obrátit se na SSMSK, která akci zajišťovala. Takže vůbec nevím, jaké předpoklady byly.

U nás byly intenzity dopravy na ul. Paskovské po dostavbě ul. prodloužené Mostní vyhodnoceny v minulém roce modelovacím programem kolegou Ing. Jakubem Novákem v rámci objednávky odboru dopravy MMO. Ovšem vyhodnocení nebylo zaměřeno primárně na zjištění kolik bude jezdit po Paskovské, ale spíše kolik bude jezdit po prodloužené Mostní a dále po dostavbě prodloužené Mostní až k Plzeňské a jak to ovlivní zprovoznění všech areálů zóny Hrabová – tj. zda nedojde na některé z křižovatek v oblasti zóny Hrabová ke kolapsu. Nicméně jako „vedlejší produkt“ nám model vyhodnotil kolik by (dle zadaných kritérií v programu – tj. zdrojů a cílů dopravy a jednotlivých cest) mělo po Paskovské jezdit vozidel.

A z tohoto modelu vyšlo: na Paskovské u školy cca 4500 vozidel. Protože samozřejmě existuje nějaká přesnost, která je požadována, mělo by to dělat +-10%. Tj. do 5000 vozidel u školy. Skutečnost je nyní cca 7200 vozidel. Což je o dost víc a nás to samozřejmě překvapilo. Důvodem mohou být právě nedostatečné vstupní podklady pro výpočet modelu – tj. nezachycené zdroje a cíle dopravy v Hrabové (tj. v úseku Prodloužená – Mostní), protože úsek je uzavřen, takže není možnost, aby se tam vozidla dostala odjinud (pokud ano, tak mě opravte, ale myslím, že z Tajgy je jediný přístup na Mostní u Ostravice – tj. nedá se to projet).

Z našeho hlediska musí všechna doprava, která po Paskovské projíždí kolem školy být generována někde v Hrabové (v úseku od Prodloužené po Mostní), případně se jedná o obsluhu tohoto území (tj. zásobování, autobusy, atd). Jinak to nedává moc smysl, protože projíždět tudy nikdo nebude, když má kratší cestu po prodloužené Mostní. Aby se to úplně prokázalo, muselo by se provést sčítání pomocí zápisu SPZ (RZ) na obou stanovištích ul. Paskovské (u Prodloužené a u Mostní). Pak by se zjistil počet těch, kteří jen projíždějí (možná si tam chtějí koupit svačinku v obchodě nebo cokoli jiného). Ale pro takový průzkum by byly třeba 2 – 4 kamery (dle možností), které by snímaly SPZ vozidel a pak to ze záznamu rozepsat a vyhodnotit (dá se na to použít i program, ale ten by byl asi dražší, než ruční rozepsání nějakým brigádníkem).

Také se to dá udělat přímo záznamem do formulářů, kde ovšem může dojít k nějaké (i když minimální) chybě. To by bylo potřeba alespoň 4 brigádníků na 4 hodiny (2 ráno a 2 odpoledne). Pokud byste si tento zápis zajistili sami a provedli, jsme ochotni Vám jej vyhodnotit – cena tohoto vyhodnocení by byla cca 5000 Kč bez DPH. Ovšem museli byste dodat podklady již v digitální podobě v excelovském sešitu. Tak jsme to prováděli pro Svinov, kde potřebovali zjistit průjezd jižními svahy. Takže si sami zajistili brigádníky (mladé lidi – děti zaměstnanců úřadu), ti potom zapisovali celý den SPZ (myslím že tam to bylo 4 a 4 hodiny ) a poté to doma přepsali do excelu a nám to poslali. Protože pokud bychom to zajišťovali celé my, tak by se asi nedoplatili – cena takového průzkumu by mohla být kolem 30tisíc Kč. Takže pokud chcete vědět jistě, kolik vozidel Vám projíždí, budete muset provést průzkum. Ovšem to samozřejmě problém nevyřeší, jen se zjistí, zda někdo projíždí a kolik.

Pokud by to dělalo ten rozdíl mezi 4500 a 7200 – což je 2700 vozidel (tj. 1350 v jednom směru), bylo by pak vhodné navrhnout nějaké opatření, aby tudy vozidla neprojížděla. Ale to zase není moc dobré pro vaše řidiče, protože to omezí i Vás samotné – pokud by se jednalo např o úsekové měření rychlosti včetně snížení rychlosti (na 40km/h v celém úseku), možná uslepení některého vjezdu (od Mostní) pro všechna vozidla mimo dopravní obsluhy apod. Značka průjezd zakázán většinou nic neřeší, protože její dodržování není dost dobře vymahatelné.

Ale je také možné, že téměř žádná doprava Paskovskou neprojíždí, a vše co tam jezdí je prostě z/do Hrabové (v tom úseku) a pak tam vlastně žádný problém na řešení není.

A pro informaci – na ul. prodloužené Mostní bylo predikováno programem cca 9000 vozidel. Na podzim 2019 tam bylo 6500, v červnu 2020 bylo 8400. Takže zde se hodnoty dost přibližují predikovaným.

Štítky: , ,

4 Komentáře

 1. Vladimír+Slavík říká:

  Radku,
  tvůj rozsah zájmů o “palčivé” problémy Hrabové je obdivuhodný. Dopravní zatížení Paskovské ulice je jedním z nich.
  Poněkud mi vadí, že se tomuto problému s podobným zaujetím jako ty nevěnuje někdo z komise výstavby, dopravy a ekologie. K čemu pak tuto komisi máme? ¨
  Důležitá je hlučnost, prašnost a škodliviny, které zatěžují okolí Paskovské. O tom víme velmi málo. Pokud jsou tyto hodnoty v povolených limitech, pak se s tímto stavem musíme smířit. Ale jsou? To nikdo neví.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Především se tomu má věnovat radní, který má tuto agendu pod patronátem, nikoliv komise – ta je zde jen jako poradní orgán. A není asi ani pravda, že by se tomu komise nevěnovala, viz žádost o pronajmutí měřícího zařízení, které umí počítat právě intenzitu dopravy.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Mimochodem, který radní má patronát nad místní dopravou? Údajně pan Balušek. Prozatím jsem si v místních sdělovacích prostředcích nepřečetl jeho názory, návrhy a opatření na zlepšení současného stavu.
  Pokud jde o návrh komise VDE na na měření intenzity dopravy, tak se tím neřeší měření škodlivin. A ty jsou jsou pro lidské zdraví rozhodující. Údaje o počtu aut jsou sice zajímavé, ale v oblasti zlepšování životního prostředí prakticky nepoužitelné.

 4. Radomír Orkáč říká:

  K tomuhle se zavázala komise zdravotní: “Komunikace s KHS a se Státním zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě – sledování výsledků monitoringu rizik znečištění ovzduší, zdrav. důsledků a rizik znečištění ovzduší SMK a  s Českou inspekcí životního prostředí. Předávání informací veřejnosti.”
   
  Já nikoho nenutím číst o počtech aut, lidé se diví, proč nepomohlo prodloužená Mostní. Tohle je předmětem tohoto článku.

[email protected] [email protected]