Kruhový objezd u čerpací stanice Shell v Ostravě-Hrabové

Jelikož nemá náš úřad a ani vedení městského obvodu žádné bližší informace ohledně budování kruhového objezdu u Shellky, rozhodl jsem se, že se po čase zase na vlastní pěst zeptám někoho mimo Hrabovou, jaké jsou aktuální informace.

Celá stavba mi však přijde i nadále tajemná a nikdo nic konkrétního (především zásadní informace o financování a termínech) v podstatě neví. Vše se již roky “háže” na majetkoprávní spory, přitom se celá záležitost měla řešit ještě před budováním prodlouženého úseku Mostní a nyní to jsou pouhé výmluvy.

Odpovědi mi zaslal pan Josef Eliáš, investiční technik ze Správa silnic Moravskoslezského kraje

Vážený pane Orkáči, zasíláme Vám odpovědi na Vaše otázky k připravované stavbě „Přestavba křižovatky silnic II/477 a III/478 v Ostravě – Hrabové“.

V jakém stavu jsou přípravy?

Projekční kancelář SHB, a.s., na základě smluvního vztahu se SSMSK  dokončila projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a podala žádost o umístění stavby.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)  je zpracována včetně všech požadavků dotčených orgánů státní správy (DOSS).

DÚR = Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) – na jejím základě bude povoleno umístění stavby (platí i pro zjednodušené řízení – územní souhlas), vypracovává se v náležitostech stanovených přílohami č. 1 – 5 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou – projektantem.

Kdy se “kopne” a kdy má být hotovo?

Předpoklad zahájení realizace stavby je po vydání Stavebního povolení. Zahájení realizace je rovněž závislé na přidělení (získání) finančních prostředků. Dle našeho názoru je možné realizovat stavbu za jedno stavební období.

Jaké jsou celkové náklady?

Hrubý odhad stavebních nákladů je 20 mil. Kč. Podrobnější rozpočet bude znám po dokončení dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

Na co se případně čeká, kde se přípravy zadrhly?

Přípravy probíhají podle plánu, ale čekají nás složitá majetkoprávní jednání s vlastníky přilehlých pozemků.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]