(FOTO) První etapa rozšíření hřbitova by měla být hotova na jaře

Jak jsem Vás již informoval, stavební firma Dobré stavby s.r.o., která nám v Hrabové staví zároveň nový vchod do základní školy i přístavbu kulturního sálu k úřadu, začala s realizací 1. etapy rozšíření hřbitova – založení pěších komunikací, drenážní systémy pro odvod dešťových vod, rozšíření veřejného osvětlení, oplocení a přemístění památníku.

Stavba za 2 708 328 Kč bez DPH je členěna na tyto stavební objekty:

  • SO 100 – Příprava území
  • SO 101 – Pěší komunikace
  • SO 103 – Drenážní kanalizační systém pro odvádění přebytečných dešťových vod z kosterních hrobů
  • SO 104 – Kanalizační systém a retenční nádrže
  • SO 105 – Rozšíření veřejného osvětlení
  • SO 106 – Oplocení
  • SO 107 – Sadové a terénní úpravy, mobiliář
  • SO 108 – Přemístění památníku

Termín pro dokončení části první etapy rozšíření hřbitova byl dohodnut v souvislosti s nastupujícím zimním obdobím do 31.5. 2021. Pokud na jaře budou vhodné podmínky, bude tento termín samozřejmě zkrácen. Kdy bude dokončena celá první etapa není v současné době známo, termín dokončení celé první etapy se bude odvíjet od schválení rozpočtu na rok 2021.

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]