Hrabová: Začala první etapa rozšíření místního hřbitova

Jedná se o realizaci části 1. etapy rozšíření hřbitova – založení pěších komunikací, drenážní systémy pro odvod dešťových vod, rozšíření veřejného osvětlení, oplocení a přemístění památníku.

Stavba za 2 708 328 Kč bez DPH je členěna na tyto stavební objekty:

  • SO 100 – Příprava území
  • SO 101 – Pěší komunikace
  • SO 103 – Drenážní kanalizační systém pro odvádění přebytečných dešťových vod z kosterních hrobů
  • SO 104 – Kanalizační systém a retenční nádrže
  • SO 105 – Rozšíření veřejného osvětlení
  • SO 106 – Oplocení
  • SO 107 – Sadové a terénní úpravy, mobiliář
  • SO 108 – Přemístění památníku

Smlouva o dílo – Rozšíření místního hřbitova 1. etapa (PDF)

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]