(FOTO) Strázníci okrskáři v Hrabové, znáte je?

Ostrava je rozdělena na 109 okrsků. Toto rozčlenění umožnilo strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit jejich dennodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích.

Kontaktní místo: Městská policie Ostrava, ul. Kaminského 636/12, Ostrava – Nová Bělá
Kontaktní telefon: 950 734 156

Snahou městské policie je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice „svého“ okrsku. Po osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Pozn.: Charakteristiky okrsků již nejsou dostupné na webu Městské policie Ostrava, opsal jsem je z mého loňského článku a nemusí být aktuální. Fotografii “Okrsek D32 | Petr Kopia, 4301” mi zaslal vedoucí oblasti Městské policie Ostrava ke zveřejnění na Hrabová.Info.


Seznam okrsků v Ostravě-Hrabové

Název okrsku: D28

Hranice okrsku: ul. Šídlovecká, V. Huga, Paskovská, Krmelínská, Oráčova
Okrskáři: Michal Kacíř, 5634

Michal Kacíř, 5634

Okrsek D28 | Michal Kacíř, 5634

Okrsek D28 je ohraničen ulicemi Šídlovecká, V. Huga, Paskovská, Krmelínská, Oráčova. Jedná se o okrsek tvořený bytovou zástavbou, zástavbou rodinných domů, Dětským domovem, dvěma mateřskými školami, restauracemi Zvonírna a Stodola, náměstím Šídlovec, lékárnou.

V okrsku se nachází autosalóny, Mazda, Ford, Kia, Toyota, Hyundai, Subaru, stanice STK a benzínová čerpací stanice Benzina. Nachází se zde velkoprodej stavebního materiálu Platforma, prodej autodílů All Star, stylový nábytek Phase a velkoprodej posilovacích strojů a sportovních potřeb Insportline stores s.r.o.

Náměstí Šídlovec je spojeno s problematikou místní mládeže, která se zde schází, konzumuje alkohol na veřejnosti, znečišťuje veřejné prostranství a ruší noční klid. Několikrát zde již došlo i k pospréjování objektů.

 

 

Název okrsku: D29

ul. Šídlovecká, kolem haldy Hrabůvka,
cyklostezka za řekou Ostravicí, ul. Jezdiště, Paskovská, V. Huga
Okrskáři: Martin Píša, 5865

Okrsek D29 | Martin Píša, 5865

Okrsek D29 | Martin Píša, 5865

Okrsek D29 je ohraničen ulicemi Šídlovecká, tokem řeky Ostravice, areálem Tajga, ul. Jezdiště, Paskovská a V. Huga.

Jedná se o okrsek, který je tvořen bytovou zástavbou i výstavbou rodinných domů.

Nachází se zde domov s pečovatelskou službou, prodejna potravin Budoucnost, ordinace zubního lékaře, dva objekty garáží (jedna řadová a jedna patrová zástavba), knihovna, cukrárna. Část okrsku je tvořena objektem Tajga, ve kterém se nachází soukromé firmy.

Vzhledem k velkému počtu garáží v okrsku bývá častým problémem jejich vykrádání.

 

Název okrsku: D30

ul. Místecká, Prodloužená, Podnikatelská a K Zyfu
Okrskáři: Roman Šalati, 5748

Okrsek D30 | Roman Šalati, 5748

Okrsek D30 | Roman Šalati, 5748

 

Okrsek D30 je ohraničen ulicemi Místecká, Prodloužená, Podnikatelská a K Zyfu. Jedná se o okrsek tvořený průmyslovou zónou v Ostravě-Hrabové.

Jsou zde umístěny dvě nákupní centra (Makro a Tesco). V celém okrsku se nenachází žádné objekty rodinné, nebo bytové zástavby.

V blízkosti supermarketu Tesco je častým jevem konzumace alkoholu na veřejnosti. Zdržují se zde rovněž osoby bez přístřeší. Vzhledem k velkému počtu motorových vozidel zajíždějících do zóny jsou často řešeny dopravní přestupky.

Název okrsku: D31

ul. Paskovská, Jezdiště až po cyklostezku za tokem řeky Ostravice,
Na Farském, Jestřábského a Místecká
Okrskáři: Libor Habernal, 4116

Okrsek D31 | Libor Habernal, 4116

Okrsek D31 | Libor Habernal, 4116

Okrsek D31 je ohraničen ulicemi Paskovská, areál Tajga, tok řeky Ostravice, ul. Na Farském, Jestřábského, Místecká. Jedná se o okrsek, který je celý tvořený zástavbou rodinných domů.

Nachází se zde ZŠ Paskovská, zahradnictví Parkservis, ÚMOb Ostrava-Hrabová, areál Tajga, ve kterém sídlí soukromé firmy a hřbitov. Prioritou v okrsku jsou hlavně v ranních hodinách dozory u přechodu pro chodce před ZŠ. Bylo zaznaménáno i několik případů vykradení rodinných domů.

Občasným jevem bývá jízda motorových vozidel po ul. Domovská, která je označena jako stezka pro chodce a cyklisty, zcizování pietních přednětů z hrobů. Vyskytuje se zde i zakládání černých skládek v lesním porostu pod ul. Místeckou. Častým problémem bývá i volný pohyb psů.

 

Název okrsku: D32

ul. Jestřábského, Na Farském, cyklostezka za tokem řeky Ostravice,
Na Potoku, Božetěchova, přes pole až po ul. Místecká
Okrskáři: Petr Kopia, 4301

Okrsek D32 | Petr Kopia, 4301

Okrsek D32 | Petr Kopia, 4301

Okrsek D32 je ohraničen ulicemi Jestřábského, Na Farském, tokem řeky Ostravice, ul. Na Potoku, Božetěchova, Místecká. Okrsek je tvořen zástavbou rodinných domů. Nachází se zde dřevěný kostelík Sv. Kateřiny, prodejna potravin Hruška, restaurace Ščučí, moštárna ÚMOb Ostrava-Hrabová a zahrádkářská kolonie.

Problematika zde souvisí s občasným vykrádáním zahradních chatek a krádežemi kovového materiálu všeho druhu. Častým jevem je i zakládání černých skládek v lesovém porostu.

 

 

Název okrsku: D33

od ul. Místecké přes pole ul. Božetěchova, Na Potoku,
cyklostezka za tokem řeky Ostravice, Šlejharova, Paskovská, Poplužní až k ul. Místecká
Okrskáři: Zbyněk Mynář, 5744

Okrsek D33 | Zbyněk Mynář, 5744

Okrsek D33 | Zbyněk Mynář, 5744

Okrsek D52 je ohraničen ulicemi Místecká, Božetěchova, Na Potoku, tokem řeky Ostravice, ul. Šlejharova, Poplužní. Jedná se o okrsek, který je tvořen zástavbou rodinných domů.

Nachází se zde zahrádkářské kolonie, restaurace Na Vyhlídce (pizzerie Chachar), sportovní areál TJ sokol Hrabová, výrobce betonových prefabrikátů Best Beta.

Byly zde vybudovány tři opravny motorových vozidel. V okolí restaurace dochází k narušování veřejného pořádku, zejména rušením nočního klidu a znečišťováním veřejného prostranství.

Dochází zde občas k vykrádání zahradních chatek. Byly zde zaznamenány případy krádeží kovového materiálu všeho druhu.

 

 

Název okrsku: D34

ul. Místecká, Poplužní, Šlejharova, tokem řeky Ostravice, ul. K Pilíkům
Okrskáři: Rostislav Toman, 5690

Okrsek D34 | Rostislav Toman, 5690

Okrsek D34 | Rostislav Toman, 5690

 

Okrsek D34 je ohraničen ulicí Místecká, Poplužní, Šlejharova, tokem řeky Ostravice, ul. K Pilíkům. Jedná se o okrsek, který je tvořen zástavbou rodinných domů.

Nachází se zde statek, sběrna surovin a jízdárna Lička, útulek pro koně, rybníky Pilíky, zahrádkářská kolonie, domov s pečovatelskou službou.

Byly zde zaznamenány případy krádeží kovových okapů z rodinných domů a dalšího kovového materiálu všeho druhu. Jsou zde rovněž zakládány černé skládky.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]