Další informace z přípravy kruhového objezdu u čerpací stanice Shell

Rada MOb Ostrava-Hrabová v listopadu letošního roku řešila potíže s výkupem pozemku v místě plánované stavby kruhového objezdu na Frýdecké (finační požadavek, či majetková směna). Radní dne 11.11. 2020 souhlasili se zahájením jednání o směně pozemků.

V současnosti je hotova dokumentace (říjen 2020) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, viz průvodní zpráva v PDF. Z této průvodní zprávy je patrné, že v rámci stavby s oficiálním názvem “Přestavba křižovatky silnic II/477 a II/478 v Ostravě-Hrabové” je navrženo přebudování stávající stykové křižovatky silnic druhých tříd v průtahu místní částí Hrabová a městem Vratimov (sil. II/478 — ulice Mostní a sil. II/477 – ulice Frýdecká a Buničitá).

Kruhový objezd Frýdecká - koordinační situace

Kruhový objezd Frýdecká – koordinační situace

V rámci navržených úprav je řešena i úprava navazující křižovatky s ulicí U Pumpy a napojení čerpací stanice. Součástí stavby bude vybudování chodníků, veřejného osvětlení a odvodnění a dále přeložení kolidujících sítí technické infrastruktury.

Přesné členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení (číslo – název objektu):

 • SO 101 – Okružní křižovatka sil. II/477 a II/478
 • SO 102 – Napojení ul. Buničité
 • SO 121 – Úprava komunikace U Pumpy
 • SO 122 – Napojení areálu kovošrotu
 • SO 151 – Chodníky Hrabová
 • SO 152 – Chodníky Vratimov
 • SO 301 – Odvodnění křižovatky
 • SO 302 – Přeložka vodovodu
 • SO 451 – Veřejné osvětlení — Hrabová
 • SO 452 – Veřejné osvětlení — Vratimov
 • S0 411 – Přeložka vedení VN — objekt řešen samostatně
 • SO 461 – Přeložka sděl. vedení CETIN
 • SO 462 – Přeložka sděl. vedení OKD
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]