Pozvání na 17. zasedání ZMOb Hrabová – 16.12. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 16.12. 2020 již ve 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Připomínky občanů
 2. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová za leden az září 2020
 3. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava
 4. Rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová
 5. Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2021
 6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová na léta 2022-2024
 7. Poskytnutí penězitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 8. Poskytnutí penězitých darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb
 9. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 10. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 11. Směna pozemků v souvislosti se stavbou okružní křižovatky na ul. Frýdecká
 12. Stanovisko ÚPaSŘ k návrhům změny územního plánu
 13. Žádost o stanovisko ke změne územního plánu Ostravy — zrušení VKP Na Rybnících
 14. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 15. a 17. zasedáním ZMOb
 15. Různé

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]