Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – III. etapa

V letošním roce jsme zakončili projekt Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa plošným ořezem kulovitých javorů. V roce 2021 hned z kraje roku budou v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová“ v oblasti Šídlovce pokáceny vytipované břízy.

Tyto byly odborně posouzeny dendrologem p. Dostálem a na základě jeho posouzení bylo vydáno rozhodnutí  o kácení dřevin,  dle kterého bude toto kácení provedeno. Břízy na Šídlovci  jsou ve velmi špatném stavu, na některých kusech je toto vidět i očima laika, nelze jen ořezat suché větve.

Za poslední 2 roky jsem byla několikrát kontaktována občany Šídlovce, kteří mě upozorňovali na špatný stav bříz a dožadovali se jejich odstranění vzhledem k obavám, že břízy spadnou na přilehlé nemovitosti, parkoviště nebo občany procházející v blízkosti.  Odhadované náklady na toto kácení jsou ve výši 320 tis. Kč.

Tuto částku zahrneme do žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy pro rok 2021. V rámci zmíněného projektu bychom chtěli ještě v roce 2021 upravit prostor za domem na ul. Viktora Huga v blízkosti sportovního hřiště a upravit prostor před knihovnou směrem k ul. Paskovská. I tyto činnosti bychom chtěli zahrnout do zmíněné žádosti o finanční dotaci.

Mimo oblast Šídlovce a mimo projekt Obnovy zeleně Šídlovec připravujeme ještě osázení kruhového objezdu na ul. Mostní.

Kopitzová Vladislava
místostarostka

Zdroj: Převzato z webu obce

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]