Příspěvek se štítkem: "zeleň"

Věra Kročková: Aktuality v oblasti zeleně

(Hrabovské listy 04/2024, autor textu: Věra Kročková) Vážení čtenáři Hrabovských listů, chtěla bych Vás touto cestou informovat o pokračování zvelebování zeleně.

Hrabová: Kontejner na zelený odpad (20.-22.10. 2023)

V právě probíhajícím podzimním období začnou zahrádkáři a lidé z rodinných domů s přípravou svých zahrad na zimu. Součástí těchto prací jsou i pravidelné ořezy stromů. Snažíme se vyjít vstříc především starším lidem a lidem bez možnosti odvézt zelený odpad do sběrného dvora v Ostravě-Kunčicích a k budově technických služeb necháváme v pátek 20.10. 2023 přistavit kontejner na zelený odpad.

(FOTO) Obnova zeleně v okolí Zvonírny jde do finále

Nedávno jsme Vás informovali, že v širším okolí restaurace Zvonírna probíhá obnova veřejné zeleně. Práce začaly kácením nemocných, napadených nebo polohou růstu nevhodných stromů, které prohlížel dendrolog.

Hrabová: Ostrava se chystá na další fázi boje se jmelím. S první začala už loni na podzim

(Deník, Bronislava Rudinská Supíková, 24.2. 2023) Ostrava plánuje další opatření k omezení nadměrného šíření jmelí bílého. Město zajistí další ošetření napadených stromů. V průběhu první etapy, která odstartovala v říjnu loňského roku a podle plánu skončí v březnu, dojde ke komplexnímu ošetření téměř 350 stromů v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih.

(FOTO) Byla dokončena náhradní výsadba stromů podél Prodloužené Mostní

V roce 2019 byla v Ostravě-Hrabové společně s prodlouženým úsekem Mostní otevřena i přilehlá cyklistická stezka. Podél této stezky byla provedena výsadba stromů a keřů, bohužel se již v roce 2019 ukázalo, že větší množství stromů “nechytilo”. Děkuji tímto paní Faicové z našeho úřadu za to, že dokončila úkol komise výstavby a vyžádala si u Správy silnic Moravskoslezského kraje náhradní výsadbu.

(FOTO) Výsadba zeleně v okolí úřadu v Hrabové

Prostor mezi ulicí Paskovskou a budovou úřadu v Ostravě-Hrabové projde úpravou. MOb Ostrava bude stát výsadba 120 tisíc korun včetně DPH.

(FOTO) Hrabová: Obnova zeleně Šídlovec v okolí knihovny

Obnova zeleně v Ostravě-Hrabové na Šídlovci pokračuje. Výsadba firmou PARKSERVIS s.r.o. v okolí budovy místní knihovny bude stát 464 tisíc korun a zahrnuje i následnou pětiletou rozvojovou péči o vysazenou zeleň.

Magistrát objednal ošetření stromů napadených jmelím v Hrabové a Jihu

Magistrát města Ostravy uzavřel se společností Ostravské městské lesy a zeleň smlouvu na komplexní ošetření stromů napadených jmelím bílým v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih. V Hrabové budou v následujících měsících ošetřeny stromy na těchto místech: Hrabovjanka, parčík a pozemky kolem úřadu, ulice – Paskovská, K Pilíkům, Poplužní a Dubraviova.

Obnova zeleně na Šídlovci: III. etapa v roce 2021

Začátkem tohoto roku bylo v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec“ v oblasti Šídlovce pokáceno 38 bříz, následně byly odfrézovány pařezy. Náklady na odstranění bříz včetně frézování pařezů a likvidace dřevní hmoty činily 276 334 korun. Tuto částku jsme zahrnuli do žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy pro rok 2021.

(FOTO) Zelená Hrabová: Zeleň na Šídlovci… je to únavné, únavné, únavné!

Dnes jsme šli dát nové podklady do naší vitrínky na Šídlovci. Nešlo přehlédnout, jaký stav zeleně je před obchodem Budoucnost, u samotných obecních vitrín či v samotném parku. Vysbírali jsme odpadky pod vitrínami, pod lavičkami a v záhonech v parku. Musíme opět urgovat, prosit a upozorňovat na potřebu pravidelné péče a údržby zeleně na největším obecním prostranství v Hrabové?

[email protected] [email protected]