Příspěvek se štítkem: "zeleň"

(FOTO) Byla dokončena náhradní výsadba stromů podél Prodloužené Mostní

V roce 2019 byla v Ostravě-Hrabové společně s prodlouženým úsekem Mostní otevřena i přilehlá cyklistická stezka. Podél této stezky byla provedena výsadba stromů a keřů, bohužel se již v roce 2019 ukázalo, že větší množství stromů „nechytilo“. Děkuji tímto paní Faicové z našeho úřadu za to, že dokončila úkol komise výstavby a vyžádala si u Správy silnic Moravskoslezského kraje náhradní výsadbu.

(FOTO) Výsadba zeleně v okolí úřadu v Hrabové

Prostor mezi ulicí Paskovskou a budovou úřadu v Ostravě-Hrabové projde úpravou. MOb Ostrava bude stát výsadba 120 tisíc korun včetně DPH.

(FOTO) Hrabová: Obnova zeleně Šídlovec v okolí knihovny

Obnova zeleně v Ostravě-Hrabové na Šídlovci pokračuje. Výsadba firmou PARKSERVIS s.r.o. v okolí budovy místní knihovny bude stát 464 tisíc korun a zahrnuje i následnou pětiletou rozvojovou péči o vysazenou zeleň.

Magistrát objednal ošetření stromů napadených jmelím v Hrabové a Jihu

Magistrát města Ostravy uzavřel se společností Ostravské městské lesy a zeleň smlouvu na komplexní ošetření stromů napadených jmelím bílým v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih. V Hrabové budou v následujících měsících ošetřeny stromy na těchto místech: Hrabovjanka, parčík a pozemky kolem úřadu, ulice – Paskovská, K Pilíkům, Poplužní a Dubraviova.

Obnova zeleně na Šídlovci: III. etapa v roce 2021

Začátkem tohoto roku bylo v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec“ v oblasti Šídlovce pokáceno 38 bříz, následně byly odfrézovány pařezy. Náklady na odstranění bříz včetně frézování pařezů a likvidace dřevní hmoty činily 276 334 korun. Tuto částku jsme zahrnuli do žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy pro rok 2021.

(FOTO) Zelená Hrabová: Zeleň na Šídlovci… je to únavné, únavné, únavné!

Dnes jsme šli dát nové podklady do naší vitrínky na Šídlovci. Nešlo přehlédnout, jaký stav zeleně je před obchodem Budoucnost, u samotných obecních vitrín či v samotném parku. Vysbírali jsme odpadky pod vitrínami, pod lavičkami a v záhonech v parku. Musíme opět urgovat, prosit a upozorňovat na potřebu pravidelné péče a údržby zeleně na největším obecním prostranství v Hrabové?

Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – III. etapa

V letošním roce jsme zakončili projekt Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa plošným ořezem kulovitých javorů. V roce 2021 hned z kraje roku budou v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová“ v oblasti Šídlovce pokáceny vytipované břízy.

(FOTO) Ořezy kulovitých javorů na Šídlovci

Na Šídlovci v Ostravě-Hrabové provádí tento a příští týden odborná firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o ořezy kulovitých javorů, které již bylo potreba ořezat a upravit do vzhledného tvaru. Dochází tak k jejich zdravotnímu ořezu. Kulovité javory jsou nedílnou součástí ulic Viktora Huga a Šrobárova ve formě alejí, ale také spojovacích ulic.

Vladislava Kopitzová: Odborná firma bude na Šídlovci od 10.11. provádět ořezy kulovitých javorů

V souladu s uzavřenou smlouvou „Obnova zeleně Šídlovec – II.etapa“ budou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. od 10.11. 2020 od 7.00 hod. provádět ořez kulovitých javorů, a to plošně po celém Šídlovci.

Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa

V nejbližších dnech bude proveden firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. udržovací ořez keřů, které byly zmlazeny na jaře letošního roku v rámci poskytnuté dotace na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, II.etapa“. Naší snahou bude v dalších letech  provádět pravidelné udržovací řezy pro zajištění lepšího zdravotního stavu a tyto udržovací řezy budou zahrnuty do připravovaného konceptu údržby veřejné zeleně.

[email protected] [email protected]