Pokud budeme jen čekat, kanalizace v jižní části Hrabové se nemusí začít stavět ani v roce 2025

Drtivá většina (ne-li všechny) politických subjektů v Hrabové, které zasáhly do voleb v roce 2018, slibovala dokončení kanalizace v jižní části. Je složité hledat viníka toho, kdo měl za Hrabovou v minulosti na magistrátu leštit kliky (bojovat), nicméně pro občany v jižní části Hrabové v této záležitosti nikdo nic pozitivního za uplynulé desetiletí neudělal.

Po petici, kterou jsme uspořádali a kterou jsem zaslal přímo primátorovi, se už nic moc dašího dělat nedá. Když jsem v roce 2019 měl na toto téma diskuzi s tajemníkem úřadu Janem Sochou, napadlo ho, že by si Ostrava mohla vzít na vybudování kanalizace úvěr a stavbu zrealizovat nyní.

O nějaký čas později mě napadlo, že když si Ostrava nechce vzít úvěr na naši kanalizaci (dříve než v roce 2025), tak se staneme investorem my, vezmeme si úvěr sami a kanalizaci postavíme. Jakmile přijde období, na které Ostrava plánuje kanalizaci vybudovat (právě rok 2025), peníze MOb Ostrava-Hrabová se vrátí. Na tom je však třeba se dohodnout formou závazku! Když budeme jen sedět a čekat, tak může opět nastat situace, když magistrát ještě odloží a my se jí tak nedočkáme ani okolo roku 2025!

Ještě než si přečtete odpověď, získala ji pro mě místostarostka od Ing. Lukáše Jančálka (vedoucí odboru financí a rozpočtu), tak je nutno zmínit, že to je odpověď od úředníka. Stejný dotaz zašlu z pozice zastupitele ještě na primátora Ostravy…


Omlouvám se, že reaguji až nyní, ale kvůli tvorbě rozpočtu SMO na rok 2021 jsem se k tomu dříve nedostal. K vašemu dotazu budu stručný a pokusím se vysvětlit obvyklý postup.

Dotaz: Jestli město přispěje na výstavbu kanalizace zpětně v tom roce 2025.

Rekapitulace:

  • Stavba kanalizace má stát 60 mil.Kč.
  • MO Hrabová předpokládal participaci SMO na stavbě – akce posunuta v kapitálovém výhledu na rok 2025 – participace obvod 20% SMO 80%.
  • Městský obvod přesto chce začít akci zrealizovat, polovinou z vlastních zdrojů a polovinou z úvěrových zdrojů 30/30.
  • S realizací by se započalo již v příštím roce a dokončena by měla být v roce 2025.

Odpověď:

Doposud jsem se s takovým postupem nesetkal a rozpočtově (meziročně nelze zpětně přispívat na něco co už bylo zrealizováno) to není možné z toho důvodu, že předpokládám realizaci po etapách a postupné vyvádění do majetku. To je z pohledu rozpočtového.

Co je ještě horší je že i kdyby to šlo, tak vám dnes nikdo politicky ze stávajícího vedení nemůže odsouhlasit, co bude město schopno a ochotno financovat za 5 let. A já to plně chápu, protože nikdo neví, kdo tady za 5 let bude a jaké bude mít priority. Všechno nabírá ještě úplně jinou dimenzi v souvislosti se všemi problémy (ekonomickými), které přinesl covid.

Koncepční dlouhodobé investiční potřeby městského obvodu, bych řešil financováním z vlastních zdrojů obvodu, tak ať nad tím má MO kontrolu. Jednorázové (krátkodobé) investice, byť to můžou být významné investice bych pak řešil s městem.

Z výše uvedeného vyplývá, že bych na nějaké financování za 5 let vůbec nespoléhal a z městem bych sesnažil dohodnou na nějaké jiné akci, než je kanalizace, kterou by město z krátkodobého horizontu mohlo finančně podpořit.

Ing. Lukáš Jančálek
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]