Příspěvek se štítkem: "kanalizace"

Milan Slíva: Brzy započne další etapa v budování kanalizace na jihu Hrabové

(Hrabovské listy 04/2024, autor textu: Milan Slíva v rámci rubriky Slovo starosty) V minulém slově starosty jsem se věnoval budování v Hrabové a ve stejném směru budu pokračovat i dnes. Odsouhlasila se totiž další významná událost pro rozvoj Hrabové, i když zde nejsme investorem. Brzy započne další etapa v budování kanalizace na jihu Hrabové.

Příprava šesté etapy kanalizace v Hrabové

V prosincovém vydání Hrabovských listů jsme Vás informovali, že výstavba čtvrté a páté etapy kanalizace v jižní části Hrabové bude zahájena v letošním roce 2024 výstavbou “stoky D”. V článku jsme také psali o tom, že vedení městského obvodu požádalo v dubnu 2023 vedení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., aby se stanovil další postup přípravy poslední části výstavby kanalizace, kterou je šestá etapa vyprojektovaná v roce 1997.

O kanalizaci v Hrabové s vedoucím odboru Janem Kotalou

(Hrabovské listy 12/2023, autor rozhovoru: Radomír Orkáč) V červnových Hrabovských listech jsme společně s vedoucím oddělení vodohospodářských staveb panem inženýrem Janem Kotalou z Magistrátu města Ostravy informovali naše občany o tom, že v letos aktualizovaném investičním plánu, který řeší financování vodohospodářských staveb, je pro roky 2024 – 2026 počítáno s částkou 97 milionu korun na vybudování “Kanalizace Hrabová 4+5 stavby”. Jestli vyhrazená částka bude stačit na […]

Dotacesnadno: Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dovolte, abychom Vás informovali, že od 30.8. a 6.9. 2023 bude probíhat příjem žádostí o dotace na vodovody a kanalizace. V rámci Operačního programu životního prostředí byly vyhlášeny tři výzvy:

Kanalizace v jižní části Hrabové má od magistrátu zelenou

Považuji za důležité čtenáře nejprve upozornit, že městské obvody nejsou ani investorem a ani správcem splaškové kanalizace, těmi jsou statutární město Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace.

Kanalizace v Hrabové v nedohlednu! Strategický plán Hrabové je jen cár papíru…

Na březnovém jednání Zastupitelstva MOb Hrabová jsem požádal o stažení bodu “Zpráva o realizaci Strategie rozvoje MOb Hrabová v roce 2021”, protože tam Jan Dvořák (šéfredaktor Hrabovských listů) psal doslova ptákoviny, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Myslím to tak, že Jan Dvořák dostal od starosty úkol “napiš tam co chceš, hlavně aby z toho nebylo jasné, že nic neděláme, je před volbami”.

Příprava, plány a financování kanalizace v Ostravě-Hrabové

Městský obvod Hrabová je součástí třetího nejlidnatějšího města této země, přesto zde na mnoha místech nemáme kanalizaci a jen tak se ji nedočkáme. Některým občanům Hrabové se k realizaci kanalizace vyjádřila náměstkyně primátora Mgr. Bajgarová a z jejího dopisu lze dovozovat, že kanalizace v jižní části Hrabové zde bude nejdříve za 10 let. Na Lužné a Bažanové ulici je tedy kanalizace v naprostém nedohlednu…

Je budování veřejného osvětlení na ulici Lužná o něco reálnější?

V Hrabové máme několik oblastí, na které soustavně vedení obce “zapomíná”. Není zde kanalizace, veřejné osvětlení a stav povrchu vozovek neodpovídá faktu, že má Hrabová roční rozpočet okolo 60 mil. korun. Jednou z těchto oblastí je i oblast okolo ulice Lužná. Budování kanalizace je zde v nedohlednu, protože nikdo z vedení městského obvodu tohle prostě neřeší.

Pokud budeme jen čekat, kanalizace v jižní části Hrabové se nemusí začít stavět ani v roce 2025

Drtivá většina (ne-li všechny) politických subjektů v Hrabové, které zasáhly do voleb v roce 2018, slibovala dokončení kanalizace v jižní části. Je složité hledat viníka toho, kdo měl za Hrabovou v minulosti na magistrátu leštit kliky (bojovat), nicméně pro občany v jižní části Hrabové v této záležitosti nikdo nic pozitivního za uplynulé desetiletí neudělal.

Kanalizace: Obdržel jsem odpověď na petici od primátora

Na začátku června 2020 jsem od primátora města Ostravy obdržel vyrozumění ve věci Stížnost “Kanalizace v jižní části Hrabové”.

[email protected] [email protected]