(FOTO) Jak měla vypadat školka na V. Huga

Na přelomu roku 2017/2018 nakonec rozhodlo zastupitelstvo, že se nebude stavět školka na ulici V. Huga, ale za úřadem. Projekt však měl být celý pouze přenesen a něměly se ho týkat žádné zásadní změny. Tehdy byla poměrně zásadním argumentem i cena stavby školky (cca 40 mil. korun), která byla v případě varianty “školka za úřadem” o něco nižší než “stavba nové školky na Šídlovci”.

Vizualizace: Školka na V. Huga

Vizualizace: Školka na V. Huga

Vizualizace: Školka za úřadem

Vizualizace: Školka za úřadem

 

Architektonická studie MŠ V. Huga:

Jedná se o novostavbu mateřské školy v městském obvodu Hrabová, na ulici V. Huga, k.ú. Hrabová. Stavba bude realizována na parcelách 778/1, 778/4, 779/1, 779/2. Stavba bude realizována v místě stávajícího areálu mateřské školy. Stávající nevyhovující budova mateřské školy bude odstraněna. Před počátkem stavebních prací je nutné provedení přeložky teplovodu Veolia Energia a.s., který je v kolizi druh ostatní plocha s navrženým řešením.

Objekt je umístěn v městském obvodu Hrabová. Přístup je ze stávající komunikace v ul. V. Huga a ul. Reymontova. Objekt je navržen v zastavěném území, v areálu stávající mateřské školy.

V současné době je v řešeném území umístěn areál stávající mateřské školy. Budova stávající mateřské školy již nevyhovuje soudobým požadavkům na kapacitu, provoz a vybavenost zařízení tohoto typu. Proto bude stávající budova odstraněna a nahrazena navrhovanou budovou.

Fotografie jsou na mém Google Photos:

Zdroj: Architektonická studie MŠ V. Huga

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]