Budoucnost vodních nádrží „Pilíky“ – spolupráce s DIAMO

Dne 11.2. 2021 se uskutečnilo jednání zástupců dotčených obcí s generálním ředitelem DIAMA Ing. Ludvíkem Kašparem ohledně budoucnosti Pilíků. Dne 1.1. 2021 převzal státní podnik DIAMO od OKD nejen doly, ale také i odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou.

O budoucnost těchto ploch se zajímá i Moravskoslezský kraj, který inicioval transformační program pro pohornickou oblast POHO2030. Představitelé kraje a státního podniku proto začali hledat možnosti spolupráce na rozvoji území. Protože i jednotlivé obce, na jejichž území se důlní činnost prováděla mají eminentní zájem se státním podnikem spolupracovat, pozval starosta Paskova ostatní starosty (dotčených obcí) a Ing. Ludvíka Kašpara (generálního ředitele DIAMA) ke společnému jednání.

Starostové obcí Žabně, Staříče, Paskova, Řepišť a zástupci Hrabové byli seznámeni s následnou činností státního podniku DIAMO. Ing. Kašpar informoval, že státní podnik začal spolupracovat na úrovni krajů a byl překvapen, že kraje nekomunikují s jednotlivými obcemi, kde je důlní činnost utlumována. Přislíbil starostům obcí, že bude jednat také s obcemi.

FOTO: Petr Žižka

FOTO: Petr Žižka

Dále informoval o existenci dvou odštěpných závodů, a např. i o tom, že naše „Pilíky“ budou spadat pod OZ ODRA. Doly v naší oblasti Jih, Paskov, Staříč, Sviadnov budou spadat pod závod DARKOV. Všechny legislativní záležitosti (např. EIA), které řešilo OKD, a,s,  přešly na státní podnik DIAMO, který dále zreviduje všechny harmonogramy, prošetří plány, zda jsou reálné a ekonomicky výhodné a bude na další schůzce starosty o těchto plánech informovat.

Do konce letošního roku bude vyhotovena studie využitelnosti poddolovaných území, napojení na komunikace, využití budov, areálů atd. Předmětem studie bude i ekonomická stránka likvidace a využití jam. Následně bude DIAMO jednat s kraji a obcemi, jak této studie využít. Studie by se měla promítnout i do územních plánů jednotlivých obcí tak, aby následné činnosti byly s územním plánem v souladu.

Pak následovala diskuse starostů s Ing. Kašparem, kdy starostové kladli dotazy již podle svých zkušeností s důlní činností a jejím útlumem ve svých obcích např. využití areálů, využití odvalu, cvičné štoly, atd.

Za Hrabovou se toho jednání zúčastnila místostarostka společně s Ing. Faicovou a zajímalo je mimo jiné zda bychom mohli požádat státní podnik DIAMO o bezúplatný převod pozemku vedle nádrží, na kterých je částečně umístěna účelová komunikace. Hrabová by alespoň potřebovala souhlas s úpravou této účelové komunikace, která je v katastrofálním stavu. Ing. Kašpar takový souhlas přislíbil. Místostarostka věří, že nejen tento příslib bude ze strany s.p. DIAMO splněn, ale hlavně, že budou starostové obcí, kterých se utlumení důlní činnosti týká, bráni za partnery s.p. DIAMO a bude s nimi takto jednáno.

Vzhledem k tomu, že Hrabová je městským obvodem statutárního města Ostravy, budeme usilovat i o to, aby nás za partnery pro jednání s DIAMEM považovalo i samotné město.

Autor fotografie: Petr Žižka
Zdroj: Kopitzová Vladislava, Převzato z webu obce

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]