Zápis z jednání školské rady – 25.2. 2021

Školská rada se usnesla, že na pravidelném jednání v červnu 2021 předloží ředitel školy školské radě zhodnocení činnosti školy z pohledu ředitele školy v uplynulém šestiletém období a vizi rozvoje školy do dalšího šestiletého období.

Zápis z 36. mimořádného zasedání školské rady konaného dne 25. 2. 2021. Přítomní členové: Igor Trávníček, Martin Krejčíček, Mgr. Martin Němec, Mgr. Lenka Kudlejová, Ing. Radomír Orkáč.

Program:

 • Informace o ukončení členství ve školské radě Romana Šimůnka (ukončení docházky dítěte zákonného zástupce ve školské radě k 31. 8. 2020).
 • Informace o prodloužení mandátu dle nařízení MŠMT zástupce rodičů a zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě do doby, kdy budou moci proběhnout řádné volby do školské rady
 • Jednání o podnětu školské rady na podnět jejího zástupce Martina Krejčíčka – Vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy po uplynutí šestiletého mandátu stávajícího ředitele školy
  • Hlasování:
   • pro podnět zřizovateli na vyhlášení konkurzního řízení – 2 hlasy
   • proti podnětu zřizovateli na vyhlášení konkurzního řízení – 3 hlasy

V Ostravě – Hrabové dne 25. 2. 2021

Zapsal předseda Mgr. Martin Němec

 

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]