Stavební povolení Mostní II (silnice 11/478 Ostrava)

Na Hrabová.Info se již delší dobu chystám napsat o vybudování propojení okružní křižovatky a místních komunikací s ulicí Podnikatelskou v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová. Situace viz mapy.cz

Na začátku března 2021 vzala Rada MOb Ostrava-Hrabová na vědomí prodloužení daného stavebního povolení (původní platilo od 27.6. 2018 do 27.6. 2020), což se mi hodí pro napsání tohoto informativního článku.

Koordinační situace

Koordinační situace, srpen 2019

Předmětem povolené stavby „Silnice 11/478 Ostrava, Mostní II” je vybudování propojení okružní křižovatky 11/478 a místních komunikací (součást navazující stavby ul. Nová Krmelínská) a ul. Podnikatelské v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová.

Stavba zahrnuje:

  1. Úsek nové komunikace, silnice 11/478 vč. napojení ul. Podnikatelské.
  2. Napojení ulice Krmelínské.
  3. Obratiště s parametry pro nákladní automobily.
  4. Nemotoristické komunikace — chodník a cyklostezku.
  5. Autobusovou zastávku.
  6. Most přes vodní tok Zyf.
  7. Protihluková opatření.
  8. Vegetační úpravy.
  9. Sítě technické infrastruktury — nové a úprava stávajících.

Navrhovaný úsek komunikace ulice Mostní II. etapa je částí přeložky silnice II/478 v úseku mezi stávající silnici II/478 (ul. Krmelínská) a ul. Podnikatelskou (prům. zóna Hrabová). Silnice II/478 je významnou spojnicí silnic I. třídy ve směru západ — východ.

Začíná odpojením ze silnice I/47 v Klimkovicích, prochází Polankou n. Odrou, Starou Bělou, Novou Bělou, v Ostravě — Hrobové kříží silnici 1/56 a dále pokračuje přes Vratimov do Horní Datyně, kde se napojuje na silnici I/11. Na území města Ostravy plní silnice 11/478 funkci sběrné místní komunikace, která prochází přes řešené území městského obvodu Nová Bělá průtahem hustě zastavěným územím.

Přehledná situace (2008)

Přehledná situace (2008)

Zdroj: Souhrnná technická zpráva (dokumentace pro vydání stavebního povolení), oznámení na posuzování vlivů (2008).

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]