Hrabová: Aktuální informace ohledně budování kruhového objezdu u čerpací stanice Shell

Dovolím si touto cestou zveřejnit aktuální informace ohledně stavu příprav budování kruhového objezdu u čerpací stanice Shell (křižovatka Frýdecká a Mostní) v Ostravě-Hrabové a mimoúrovňového křížení se železniční tratí ve Vratimově. Mnou zaslané dotazy zodpověděl Ing. Marek Cerman ze státní organizace Správy železnic.

Dobrý den,

dovolím si Vás požádat o aktuální informace ohledně plánování/přípravách budování kruhového objezdu u čerpací stanice Shell (křižovatka Frýdecká a Mostní) a mimoúrovňového křížení se železniční tratí ve Vratimově.

  1. Stále se počítá s koordinovanou realizací v roce 2026?
  2. Letos v lednu jste plánovali požádat o územní rozhodnutí. Požádali jste? Pokud nikoliv, proč a kdy podáte. Pokud jste již podali, kdy se očekává vydání rozhodnutí.
  3. Jaký bude další krok po vydání rozhodnutí?

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Ing. Radomír Orkáč
místostarosta

Aktuální informace, respektive odpověď pana Ing. Cermana:

Vážený pane místostarosto,

o územní rozhodnutí bylo požádáno na začátku února. V závěru minulého týdne jsme obdrželi výzvu od Ing. Skobleje, který podání na Odboru dopravy MSK zpracovává, k doplnění žádosti a přepracování některých částí dokumentace.

Odhadujeme, že toto doplnění nám zabere 2 až 3 měsíce – délka trvání se bude odvíjet od rychlosti zpracování vyjadřujících se orgánů, které musí vypracovat, resp. revidovat svá stanoviska.

Následně bude řízení zahájeno (srpen 2023), s předpokladem nabytí právní moci ÚR v posledním kvartálu letošního roku. Bezodkladně poté budou zahájeny práce na projektové dokumentaci.

Předpoklad zahájení stavby v druhé polovině roku 2026 stále platí – pro okružní křižovatku i mimourovňové křížení.

S pozdravem Marek Cerman 

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]