Cyklistické řešení ul. Na Rovince

(msstavby.cz) V Ostravě-Hrabové by mohla vzniknout, tradičně klikatící se, cyklostezka. Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na realizaci.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Cyklistické řešení na ul. Na Rovince“ v k.ú. Hrabová a Dubina u Ostravy, obec Ostrava. Stavba bude provedena podle dokumentace pro provádění stavby „Cyklistické řešení na ul. Na Rovince“, kterou zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, pod zak. č. 14-02-05.

Součástí předmětu zakázky není objekt SO 801.12 – vegetační úpravy v městském obvodu Hrabová – výsadba a následná péče. Jedná se o dopravní stavbu – novostavbu a rekonstrukci komunikací, která propojí cyklistické trasy Hrabůvka – Dubina – Hrabová.

Součástí veřejné zakázky je úprava a rekonstrukce stávajících komunikací vč. vybavení a příslušenství, přeložka veřejného osvětlení celkem 6 ks stávajících světelných míst z důvodu rozšíření stávajícího chodníku o cyklistickou stezku a úprava protihlukové stěny, která se částečně rozebere a překryje v místě vyústění stezky v dl. cca 14 m.

Délka novostaveb stezek je 1 086,30 m.

Zdroj: Převzato z msstavby.cz, původní zdroj ostrava.cz

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]