Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 12.-14.4. 2021

(Aktualizováno 12.4. 2021 13:30) Z technických důvodů je kontejner na velkoobjemový odpad ze stanoviště před hřištěm TJ Sokol Hrabová přemístěn na konec ulice Mezipolí – naproti hřiště TJ Sokol Hrabová viz mapy.cz. Kontejner na nebezpečný odpad je dnes ze stejného důvodu přemístěn ke křižovatce ul. Paskovská a Jezdiště.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu!

MOBILNÍ SBĚRNA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 – 17.00 hod. ve dnech 12.-14.4. 2021 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Umístění:

 • Dne 12.4. ul. Paskovská (u hřiště TJ „SOKOL Hrabová“).
 • Dne 13.4. ul. Paskovská (na parkovišti před farou).
 • Dne 14.4. ul. Šrobárova (u výměníku tepla).

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

VÝVOZ ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 12.-14.4. 2021 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ „SOKOL – Hrabová“)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie a pod.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]