Pozvání na 19. zasedání ZMOb Hrabová – 28.4. 2021

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 28.04. 2021 opět již ve 14.00 hodin (s připomínkami občanů na začátku) v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Připomínky občanů
 2. Rozpočtová opatření MOb Hrabová v roce 2021
 3. Rozpočtová opatření SMO v roce 2021
 4. Uzavření darovací smlouvy se spolkem Zelená Hrabová, z.s.
 5. Poskytnutí mimořádné individuální investiční účelové dotace TJ Sokol
 6. Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2021
 7. Dodatek č.5 SOD na novostavbu MŠ Bažanova
 8. Stanovisko odboru ÚPaSŘ MMO k návrhům na změny územního plánu
 9. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č.3138/4 ŘSD ČR
 10. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MOb Hrabová
 11. Informace o činnosti RMOb mezi 18. a 19. zasedáním ZMOb
 12. Různé

V rozporu s platnou legislativou vedení obce nezařadilo do programu dva body, o které jsem požádal z pozice zastupitele dne 9.3. 2021:

 • Stavba MŠ: Kácení zeleně (prezentace)
 • Stavba MŠ: Kanalizace (prezentace)
Požadavek byl doručen na podatelnu MOb Ostrava-Hrabová

Požadavek byl doručen na podatelnu MOb Ostrava-Hrabová

Radomír Orkáč (15.4. 2021) -> ÚMOb Ostrava-Hrabová, Magistrát města Ostravy, Rada MOb Ostrava -Hrabová

Dobrý den,

tento email zároveň posílám na magistrát (podatelna a stiznosti), aby celou záležitost prošetřili a věřím, že dostanu vyrozumění do 28.4. 2021, kdy se naše jednání zastupitelstva koná.

Dotaz: Jak to, že nejsou v programu mnou požadované body (viz žádost níže a doručenka v příloze)?

Splnil jsem všechny zákonné podmínky a oba body tak musí být v programu.

Děkuji za vysvětlení.

Požadavek na zařazení bodu jednání zastupitelstva
Radomír Orkáč <[email protected]>
9. 3. 2021 13:37
komu: [email protected]

Dobrý den,

žádám tímto o zařazení těchto dvou bodů na NEJBLIŽŠÍ jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová. Usnesení bude v obou případech jen „bere na vědomí“ a v obou dvou bodech budu prezentovat, takže prosím o přípravu projektoru.

1. Stavba MŠ: Kácení zeleně (prezentace)
2. Stavba MŠ: Kanalizace (prezentace)

Materiálem jsou pouze veřejně dostupné informace, respektive takové informace, které již mají zastupitelé v materiálech pro jednání 23.9. 2020.

Materiály k zaslání zastupitelům:

https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/09/03_ZL04.pdf
https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/09/03_ZL01.pdf

Prosím, aby byl u projednávání námi placený technický dozor, autorský dozor a paní Králová.

Prosím o potvrzení převzetí tohoto požadavku. Dále prosím o zaslání programu a termínu nejbližšího jednání zastupitelstva (nemohu v tuto chvíli vědět, jestli nebude nějaké mimořádné). A prosím o potvrzení, že bude účasten autorský a technický dozor i paní Králová.

Děkuji za spolupráci.

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]