(FOTO) Práce spolku Zelená Hrabová

Protože jsme se rozhodli za spolek Zelená Hrabová, z.s. nepřispívat svými články do Hrabovských listů, chceme občany informovat o našich aktivitách prostřednictvím vitrínky, kterou máme k dispozici na Šídlovci před obchodem Budoucnost. Dále prostřednictvím našich webových stránek www.hrabovjanka.cz a v neposlední řadě zde na Hrabová.Info a na facebooku Hrabová.

Pokud člověk zavítá na naše obecní zastupitelstvo či si přečte jisté články v Hrabovských listech, všimne si různých polopravd a neuvedení skutečností na pravou míru. Proto chceme tímto příspěvkem občany informovat o tom, co i v tomto roce děláme a co se nám již povedlo.

Fotky jsou na Google Photos:

Velmi nás těší, že díky našemu soustavnému tlaku se úřad začal více zajímat o zeleň a veřejný prostor na území Hrabové. Chceme se podělit o to, co se nám již podařilo „prosadit“ a úspěšně se zrealizovalo:

 • odstranění nevzhledného plotku u Zvonírny (budeme ještě žádat o bezpečnější odstranění kovových tyček v místě bývalého plotu),
 • soustavný tlak a prosby o zakoupení nových odpadkových košů – na posledním setkání právě s paní Moskalovou nám její osobou bylo závazně přislíbeno, že koše skutečně již objedná a tak se konečně po několika letech stalo,
 • vzhledem k tomu, že máme vitrínku přímo před obchodem Budoucnost, pravidelně čistíme růže od odpadků (po naší prosbě, ať růže, rostoucí na obecním pozemku, čistí TS, nám bylo řečeno, že nemají čas, proto je čistíme sami),
 • prosba o pravidelné čištění chodníků a cest na největším veřejném prostranství v Hrabové – Šídlovci (nestotožnili jsme se s reakcí, že se to v Hrabové nikdy nedělalo),
 • prosba o to, ať se Šídlovec pravidelně odpleveluje (převážně okraje chodníků),
 • mapování ořezů stromů a předávání těchto kontaktů přímo paní Moskalové a soustavný tlak a připomínání nutnosti ony ořezy zajistit,
 • několikaleté upozornění na to, že v parčíku před tržnicí řádí škůdce – hraboš – a ničí výsadbu – kořínky rostlin – úřad se tím konečně v tomto roce 2021 začal zabývat a ještě aby nezabýval, etapa Revitalizace Šídlovce byla kryta i z dotace SMO, kterou jsme my osobně na MMO ziniciovali a zjistili podmínky, poskytnutá dotace v sobě skýtá udržitelnost a následnou péči,
 • prosba o nové lavičky a jejich instalace – nová lavička u potoku na ulici Šídlovecká, v bytové zástavbě u pískoviště v blízkosti ulice U Kotelny,
 • prosba, aby byla nainstalována zábrana pískoviště U Kotelny – i zde se tak stalo,
 • prosba o to, ať se nainstalují hezčí koše do parčíku před obchodem Budoucnost – prosba byla vyslyšena, doinstalovány i nové lavičky,
 • zmapování rezavých klepačů a sušáků na Šídlovci a vysvětlení nutnosti odřezat ty, které nikdo nepoužívá či jsou nebezpečné a udržovat (natřít) ty, které jsou občany využívány (sušáky a klepače chceme ještě dozmapovat),
 • aktivní komunikace s majitelem obchodu Hruška ve středu obce Hrabová a ziniciování setkání majitele, nás a zástupců úřadu s jediným cílem – pojďme situaci společně řešit, protože je chodník skutečně v tristním stavu a předejděme případnému zranení (minulá reakce jisté úřednice, že to nehoří, nás skutečně neuspokojovala),
 • na akci „Ukliďme Česko“ v námi zvolený ranní čas přišlo vskutku okolo 50 lidí, třetinu tvořily děti z Dětského domova, zbylých cca 35 lidí (včetně dětí) bylo ze Šídlovce či staré Hrabové; reagujeme na tvrzení v HL, že většinu příchozivších tvořily děti z dětského domova a že díky nim jsme měli tak hojný počet
 • celoročně spolupracujeme s TS Hrabová, svolali jsme osobní setkání s mistrovou, paní Davidovou, aby naše spolupráce byla ještě lepší a byli jsme našimi aktivitami pochopeni a neopomíjeni (pravidelně zajišťujeme úklid v okolí Hrabovjanky, garáží, na Šídlovci a pak vždy žádáme TS o svoz odpadu),
 • apelovali jsme na to, ať se vytvoří pasport zeleně Hrabové a že je skutečně třeba, aby kompetentní osoba z úřadu začala komunikovat s MMO, který náš úřad již několikrát vyzval, aby zeleň řešili; paní místostarostka Kopitzová konečně po více než roce začala komunikovat s MMO a řešit tuto problematiku,
 • vyřizujeme podklady pro případné opravy cest u obou řad garáží u Hrabovjanky – aktuálně sbíráme podpisy do žádostí, které prosí o odbornou opravu oněch cest.

Víme, že někdy se do různých periodik (v našem případě do Hrabovských listů) záměrně nenapíše to, co dělají ostatní, ale aktéři si danou práci často vezmou za své. Dáváme za pravdu starému přísloví: „On/ona se chlubí cizím peřím“.

Máme spoustu dalších myšlenek a nápadů. Scénář ale bude asi opět podobný a to ten, že my myšlenku řekneme, budeme ji několik měsíců připomínat, říkat a prosit o společnou realizaci, ta proběhne a poté v oficiálních sdělovacích prostředcích obce Hrabové bude konstatováno, že to proběhlo a že to zajistil úřad či rozhodla samospráva

Dle nás to není správné, proto uvádíme věci na pravou míru a skutečnosti píšeme tak, jak jsou.

Zelená Hrabová, z.s.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]