(FOTO) Zelená Hrabová: Začíná nám nová sezóna v Hrabovjance

V péči spolku Zelená Hrabová si Hrabovjanka stále udržuje svůj hezký vzhled. Svědomitě o park pečujeme a věnujeme mu mnoho času k tomu, abychom se z něj mohli my všichni nadále těšit. Již jsme započali naše práce tak, aby byla Hrabovjanka připravená na rok 2024.

Zakladatelka parku, paní Jana Václavíková, celou plochu zbavila obtěžujících nedopalků a drobných pohozených odpadků. Dále sesbírala a pohrabala spadané větve a větvičky, urovnala broukoviště, vyčištila obě ohniště, provedla drobné ořezy nalomených větví stromů a keřů a také zkontrolovala všechny prvky a jejich stav nahlásila obci. Dále jsme kontrolou zjistili, že někdo novou výsadbu některých mladých stromů zbavil ohrádek. I to jsme už vyřešili.

Fotky jsou na Google Photos:

Jak jsme se zmiňovali v minulém roce, žádali jsme obec o pořízení nových posedových kmenů k oběma ohništím. Obec vyhověla a kmeny financovala. Dnes došlo k jejich instalaci.

Věříme, že i v roce 2024 bude park krásný a plný radosti.

Zelená Hrabová, z.s.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]