Chodník u statku je již roky vyprojektován, dočkáme se ho však někdy?

Paní Jana Faicová vyhověla mé žádosti a zaslala mi koordinační situační výkres chodníku podél Paskovské ulice v zatáčce u statku. Děkuji! Pro chodce se jedná o velice nebezpečné místo, které musí překonat, chtějí-li se dostat např. na zastávku městské hromadné dopravy, nebo jít k Pilíkům. V současnosti je jediná bezečná možnost jít přes nádvoří statku.

Nechá vedení městského obvodu zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování chodníku?

Nechá vedení městského obvodu zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování chodníku?

Projektová dokumentace byla zpracovávána v roce 2013, ale jelikož je nutné zkoordinovat stavbu chodníku se stavbou nového mostu na Paskovské ulici v souvislosti se zkapacitněním odlehčovacího kanálu Ščučí, se stavbou kanalizace 5. etapy a s přeložkou plynovodu, nebyla dokumentace (a díky dalším problémům) dokončena.

Projektová dokumentace z roku 2013 již neodpovídá současným vyhláškám

Projektová dokumentace z roku 2013 již neodpovídá současným vyhláškám

Dle paní Faicové již v současné době předložený výkres neodpovídá dnešním vyhláškám a normám, tudíž by se musela v případě, že by měl městský obvod zájem akci realizovat, zpracovat nová projektová dokumentace. Má však bezpečnost chodců v zapomenuté části Hrabové větší prioritu, než studie či projektová dokumentace rozšíření tělocvičen u školy? Věřím, že nemá a rada městského obvodu co nejdříve objedná vyhotovení nové dokumentace.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]