Úřad usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců v zatáčce u točny na Šídlovci

Pouze pět dní mají občané Hrabové možnost připomínkovat opatření obecné povahy, které se týká záměru k umístění dopravního značení. Stávající svislé značení u přechodu pro chodce v zatáčce u točny autobusů na Šídlovci bude osazeno do reflexního rámu. Přiložená situace byla odsouhlasena Pracovní skupinou OŘD při odboru dopravy MMO dne 10.9. 2020.

Opatření obecné povahy 01/2021 (PDF)

Úřad usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců

Úřad usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců

Dotčené osoby mohou (od 6.1. 2021) do 5 dnů k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky nebo námitky. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Situační výkres

Situační výkres

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]