(VIDEO) Záznam online přenosu z jednání zastupitelstva (16.6. 2021)

Záznam z online přenosu jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se konalo ve středu 16.6. 2021 od 14.00 hodin. Odkaz na Youtube stream: https://youtu.be/NLlUVoD4IbM

Program zasedání:

 • 1) Připomínky občanů
 • 2) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až březen 2021
 • 3) Rozpočtová opatření města Ostravy
 • 4) Rozpočtová opatření MOb Hrabová
 • 5) Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření
 • 6) Závěrečný účet za rok 2020
 • 7) Dodatek č. 6 a 7 SOD na novostavbu MŠ Bažanova
 • 8) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy „Klubíčko“
 • 9) Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46
 • 10) Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku školství
 • 11) Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022
 • 12) Informace o činnosti RMOb mezi 19. a 20. zasedáním ZMOb
 • 13) Různé
Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]