Bylo zahájeno územní řízení pro kruhový objezd u Shellky

Dne 21.4. 2021 bylo konečně zahájeno územní řízení v rámci projektu „Přestavba křižovatky silnic 11/477 a 11/478 v Ostravě-Hrabové”, čili jedná se budování kruhového objezdu u čerpací stanice Shell.

Oznámení
Zahájení územního řízení

Dne 21.4. 2021 podal žadatel Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen „žadatel”), zastoupený na základě plné moci společností SHB, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Přestavba křižovatky silnic 11/477 a 11/478 v Ostravě-Hrabové” na pozemcích parc. č. 2425/2, 2426/1, 2427/1, 2427/2, 2445/1, 2445/2, 2618/1, 2622/13, 2622/16, 3004/1, 3004/5, 3004/6, 3004/9 v katastrálním území Hrabová, parc.č. 1220/1, 1220/2, 1220/3 v katastrálním území Vratimov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Předmětem územního řízení je záměr přebudovat stávající stykovou křižovatku silnic druhých tříd v průtahu místní části Hrabová a městem Vratimov (sil. 11/478 — ulice Mostní a sil. 11/477 — ulice Frýdecká a Buničitá). V rámci stavby je řešena úprava navazující křižovatky s ulicí U Pumpy a napojení čerpací stanice. Je navrženo napojení areálu kovošrotu. Stávající vjezdy na sousední pozemky budou zachovány.

Součástí stavby je vybudování chodníků podél křižovatky od mostu přes řeku Ostravici až skoro po vjezd do areálu firmy Technoma a.s. a přebudování chodníku na druhé straně podél ul. Buničité, dále vybudování veřejného osvětlení podél chodníků a komunikací, odvodnění komunikací.

V rámci stavby budou přeloženy kolidující sítě technické infrastruktury — sdělovací kabel CETIN a OKD.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]