Vladimír Slavík: Akční plán Hrabové pro rok 2022

Vůbec nepodceňuji význam plánování  čehokoliv,  ale musí  to být reálné.  To, co schválilo zastupitelstvo  dne 16. 6. 2021 svým usnesením č. 20/254 příliš reálné není.  Míním tím Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022. Jsou to „Potěmkinovy vesnice“ na papíře.

Pro uskutečnění  jednotlivých záměrů chybí především  snaha  vedení městského obvodu o jejich realizaci.  Jde o pouhé proklamace  a  zbožná přání.  Soudím tak podle zcela nedostatečného plnění tohoto plánu pro období 2020 – 2021. Důkazem toho jsou následující tři záměry, obsažené v tomto plánu.

Záměr č. 1.1.2 – Upravit prostor mezi ÚMOb a kostelem sv. Kateřiny.

Tento záměr byl již obsažen  v aktualizaci Strategického plánu pro období 2020 – 2021, kdy se měla  pořídit architektonická studie tohoto prostoru.  Za realizaci byl zodpovědný odbor stavebně správní  a RMOb.  Je již červen 2021 a nic podstatného se neděje.

Záměr č.  1.2.1 –  Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec. 

I tento záměr byl obsažen v aktualizaci Strategického plánu pro období 2020 – 2021 a následně opsán do aktualizace Strategického plánu pro rok 2022. Stále  není zpracován plán modernizace bytových domů ve správě městského obvodu  včetně časového harmonogramu.  Vzhledem k vysokému počtu těchto  bytových domů  a jejich stáří je to základ požadované modernizace tohoto sídliště.  Pokud jde o  modernizaci a revitalizaci veřejných prostranství, tak  není jasné, o která se jedná.

Záměr č. 1.1.3 – Zachovat vodní nádrže Pilíky  s využitím pro rekreaci a volný čas.

Podle aktualizace Strategického plánu pro období 2020 – 2021 se zde mělo mělo zajistit gravitační napojení těchto nádrží na Lesní potok.  Doposud však nebyly  učiněny žádné kroky k naplnění tohoto opatření.   Strategický plán neobsahuje to základní:  vybudování  přístupové  cesty  do tohoto areálu.

Stejná situace se opakuje u ostatních bodů. Jsou to pouhá  propagační hesla, pouhá zbožná přání. Přitom tyto dokumenty jsou přijímána jako závazná usnesení zastupitelstva!

Na zastupitelstvu 24. 2. 2021 bylo přijato usnesení  č. 18/216 ve znění:   Zastupitelstvo městského obvodu Hrabové schvaluje Aktualizaci plánu naplnění  Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v letech 2020 – 2021.

Na zastupitelstvu 16. 6. 2021 bylo přijato usnesení č. 20/254 ve znění:  Zastupitelstvo městského obvodu Hrabové schvaluje Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová  v roce 2022.

Podle § 117 zákona o obcích má veškerá usnesení, přijatá zastupitelstvem,  sledovat a kontrolovat Kontrolní výbor. Ten náš pracuje nyní ve složení  MUDr. Gromnica, Ing. Hrabec, Ing. Kubečka Ing. Poláček a JUDr. Skopal. Prozatím se Kontrolní výbor těmito problematickými  usneseními, zejména usnesením č. 18/216 nezabýval. Možná proto, že rok 2021 ještě neskončil.

Předsedou Kontrolního výboru je zastupitel  MUDr. Gromnica, který na ustavující schůzi zastupitelstva dne  29. 10. 2018 slíbil, „že se bude řídit Ústavou a zákony České republiky“. Tedy i zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích včetně § 117, který obsahuje povinnosti Kontrolních výborů zastupitelstev. Určitě se bude snažit o naplnění svého slibu.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]