Obnova zeleně na Šídlovci: III. etapa v roce 2021

Začátkem tohoto roku bylo v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec“ v oblasti Šídlovce pokáceno 38 bříz, následně byly odfrézovány pařezy. Náklady na odstranění bříz včetně frézování pařezů a likvidace dřevní hmoty činily 276 334 korun. Tuto částku jsme zahrnuli do žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy pro rok 2021.

V této žádosti byl i projekt na výsadbu okrasné zeleně v prostoru kolem knihovny a osázení kruhového objezdu na prodloužené Mostní. Dotaci nám však město v důsledku pandemie v letošním roce neposkytlo. Kácení bříz jsme hradili z rozpočtu městského obvodu Hrabová. Pro výsadbu okrasné zeleně u naší knihovny a na kruhovém objezdu na Paskovské ulici se snažíme hledat levnější variantu.

V současné době město Ostrava zpracovalo projektovou dokumentaci s názvem „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě“, v rámci které je navrženo ke kácení v Hrabové, na naše náklady, 34 ks stromů u kterých je napadení jmelím velmi silné a jsou tak rizikové z pohledu dalšího šíření jmelí.

Tyto stromy, silně napadnuté jmelím, bychom chtěli pokácet v letošním roce, abychom zabránili dalšímu šíření. Proto bude realizace výsadby okrasné zeleně před knihovnou, která je zahrnuta do projektu „Obnova zeleně Šídlovec“, přesunuta do roku 2022.

Podrobněji o projektu „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě“ vás budeme informovat v některých dalších Hrabovských listech.

V údržbě veřejné zeleně se pokračuje, tak jak bylo naplánováno. Mimo sečení trávy se v současné době odplevelují chodníky na Šídlovci, ořezávají výmladky stromů a obnovují se podchodné výšky. Dále budou ořezány stromy podél ulice Domovská. Práce proběhnou i v parčíku před úřadem.

Zdroj: Web obce MOb Ostrava-Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]