ZŠ Hrabová: Právě probíhá seminář Hejného metody pro učitele

Vedení základní školy v Ostravě-Hrabové, společně s paní učitelkou Evou Janšovou, se opět po dvou letech zasadili o to, že se v naší škole o letních prázdninách koná seminář pro učitele mateřských škol a prvních tříd zkladní školy. Učitelé tak mají možnost se seznámit s metodou matematického vzdělávání podle prof. M. Hejného a její využitelnosti v předmatematické výchově.

Celkový rozsah výuky je 32 výukových hodin.

Celkový rozsah výuky je 32 výukových hodin.

Semináře a z velké části pracovní dílny i plenární přednášky jsou zaměřeny na následující myšlenky:

Východiska Hejného metody, zásady účinné výuky, sémantická matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte, otevírání světa čísel a percepce málopočetných množin, otevírání světa geometrie prostřednictvím manipulativních aktivit, změna role učitele, pedagogická diagnostika, učebnice pro 1. ročník ZŠ – na co se v matematice mohou děti vstupující do 1. ročníku těšit, dále smysluplné pomůcky, hry, aktivity vhodné pro předmatematickou výchovu. Pozornost bude také věnována analýzám videozáznamů aktivit v oblasti předmatematické výchovy a v 1. ročníku ZŠ.

V průběhu řady diskusí budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky trápí. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech.

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. Eva Janšová říká:

    Maličko bych doplnila.. Semináře byly určeny pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé. Účastníci se podle svých potřeb rozdělili do dílen MŠ, 1. nebo 2. stupně ZŠ. E. J.

[email protected] [email protected]