Vladimír Slavík: Princip zastupitelské demokracie aneb přesun autobusové zastávky

Princip zastupitelské demokracie spočívá v tom, že občané si volí v komunálních volbách ty, o kterých se domnívají, že  mají dostatečné znalosti a schopnosti k tomu, aby hájili jejich zájmy. Pokud svou povinnost plní dobře, získají důvěru voličů i v příštím volebním období.

Někteří zastupitelé přenášejí zodpovědnost na občany

Úkoly, řešené  veřejnou správou  lze rozdělit  do dvou skupin. V té první  je zajišťování každodenního  chodu obce (místní komunikace, školství,  zdravotnictví, životní prostředí, bydlení, sociální problematika, bezpečnost atd.), v té druhé je řešení mimořádných situací. U těchto je někdy nezbytné, aby se zastupitelé před svým rozhodnutím poradili s občany.

A zde někdy vznikají zbytečná nedorozumění. Jsou případy, kdy někteří zastupitelé se snaží přenést svou zodpovědnost na občany a zakrýt tak své chyby a svou nedbalost.

Přesun autobusové zastávky blíže ke školce

Příkladem je nynější diskuse na facebooku skupiny Ostrava-Hrabová (KPH-STAN) o autobusové zastávce v blízkosti nové školky.

Podle mého názoru se měl tento problém řešit současně s rozhodnutím o přemístění školky ze Šídlovce.  Důvody jsou zcela logické. Ne každá rodina  má možnost zajišťovat  dopravu dětí vlastním autem. Ale nestalo se tak.

A nyní se občané vyzývají, aby přišli požadavek na vytvoření nové autobusové zastávky podpořit na říjnové zastupitelstvo. To, co se mělo řešit mnohem dříve má vyřešit hojná účast občanů na uvedeném zastupitelstvu. Pokud tato podpora bude nedostatečná, označí se za viníky vzniklé situace ne zastupitelé, ale občané.

Rozhodnou příští volby

Občané právem předpokládali, že to je povinnost těch, které si i pro tyto záležitosti  zvolili ve volbách v roce 2018 a kteří  jsou za to i finančně odměňováni!  Kéž by si tyto souvislosti občané Hrabové uvědomili a vyvodili z toho důsledky u příštích voleb!

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]