Hrabová: Kontejnery na velkoobjemový odpad (11.-13.10. 2021)

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 hod. – 17.00 hod. ve dnech 11.10. 2021 – 13.10. 2021 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Mobilní sběrny na nebezpečný odpad

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

Umístění:

 • dne 11.10. ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • dne 12.10. ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • dne 13.10. ul. Šrobárova (u výměníku tepla)

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 11.10. 2021 – 13.10. 2021 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie a pod.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]