Vladimír Slavík: Jak asi dopadnou v Hrabové příští volby?

Volby se uskuteční v říjnu příštího roku a vznikne nové zastupitelstvo. Bude lepší jak to nynější? Nebo ještě horší?

Na začátek dnešního článku  má poznámka k období po roce 1989. Počáteční nadšení z obnovené demokracie rychle vyprchalo. Ti schopní občané  se věnovali novým možnostem v podnikání, o práci v zastupitelstvu  byl stále menší a menší zájem. Tak tomu bylo i v Hrabové.  V zastupitelstvu zasedali  postupně  ti méně  schopní a  méně významní občané.

Připomeňme si  poslední volby v roce  2018. O místa v zastupitelstvu soutěžilo 8 politických stan a hnutí.  Volby vyhrála ODS se ziskem pěti mandátů,  SNK Hrabované získali 3 mandáty, Ostravak a Změna  pro lidi dva mandáty a KDU-ČSL, SPD, Starostové a nezávislí ČSSD a KSČM po jednom. Byly vytvořeny komise a výbory, konaly se schůze rady a zastupitelstva.

Zásadním problémem  současné „zastupitelské demokracie“  je skutečnost, že zvolení zastupitelé fakticky nikoho nezastupují. Nkteří zneužívají  tuto finkci pro zdůraznění svého  “ega”, své  výjimečnosti.  Strany a politická hnutí fungují jen formálně, nemají žádné členy nebo příznivce, nescházejí se, nekladou na své  představitelé  žádné požadavky.  Tzv. zastupitelé  jsou ve skutečnosti lobbisty, kteří pracují pouze pro svůj prospěch.  Místní ODS jsem označil před časem jako mafiánskou organizaci, a stále na svém názoru trvám.

Vše se soustředilo na dva populistické požadavky: na  postavení nové školky a na uskutečnění přístavby k budově radnice. Na tom se vyčerpala veškerá aktivita  našich zastupitelů.

Zcela byly zanedbány  i další  důležité oblasti:  Především řízený rozvoj obce a omezení výstavby nových RD  v nevhodných lokalitách ( viz neúspěch při snaze o úpravu územního plánu). Přeměna oblasti Pilíků na relaxační oblast pro občany Hrabové ( viz nezájem zastupitelů  realizovat  výstupy  EIA pro tuto oblast). Údržba místních komunikací (viz opakované připomínky a požadavky občanů).  Modernizace  bytového fondu na sídlišti Šídlovec (viz nesplněné úkoly, ke kterým se zavázal radní Jiří Dolejška).

Za velmi zábavné čtení pokládám některé body volebních  programů místních politických subjektů. Příkladně tyto:  ČSSD Hrabová: Budeme  navrhovat úpravu rekreačních zón podél Ostravice a v oblasti Pilíků  ( komfortní přístup, ohniště, lavičky, pláž pro koupání). SNK Hrabované: Dořešení oblasti Pilíků jako přírodní  zónu se zachovalými rybníky. ODS Hrabová: Zaměříme se na bytový fond, na potřebné opravy, rekonstrukce a zahájíme diskusi o možném prodeji bytů. KDU-ČSL: Podpora výstavby sportovní haly v areálu TJ Sokol, opravy a revitalizace obytných domů v majetku obce. Ostravak a Změna pro lidi: Jmenovité hlasováni Rady, redukce počtu komisí. SPD Hrabová: Zrušení poplatků na Mistecké ulici. Starostové a nezávislí: Zajistit bezpečný přístup k nádržím Pilíky. Zachovat školku na Příborské ulici.

Takže závěrem: Jak dopadnou bližící se volby? Povede Hrabovou nadále mafiánská ODS v čele s Igorem Trávníčkem a s Jirkou Dolejškou?

Nebo konečně  ovládnou  zdejší radnici kompetentní občané z řad té nejmladší generace s potřebným vzděláním a s dalšími nezbytnými manažerskými schopnostmi?

Doufám, že se toho ještě dožiji.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]