Rekonstrukce hasičárny v Hrabové a vybudování chodníku se odkládájí na neurčito

Za účasti projektanta jednalo vedení městského obvodu se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Hrabová ohledně rekonstrukce naší hasičárny. Z jednání vyplynul závěr, že není možné hasičárnu rekonstruovat a dokonce ani na stejném místě postavit novou.

Jeden z návrhů studentů

Jeden z návrhů studentů

Pro stavbu hasičské zbrojnice bude zřejmě potřeba vyhledat jiný pozemek a postavit ji na „zelené louce“. Hlavní překážkou rekonstrukce či zbourání hasičárny a postavení na stejném místě je skutečnost, že zde není dostatek místa pro vozový park hasičů. Díky nedostatečných prostor pro parkování a vyjíždění by rekonstrukce a ani výstavba nové hasičárny nesplňovala parametry pro získání potřebné dotace, která je v řádech až desítek miliónů korun.

Pokud by se hasičárna v Hrabové postavila jinde, bylo by jednou z možností, jak využít stávající objekt hasičárny, umístění zde sídla Technických služeb Ostrava-Hrabová.

Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice

Ohroženo je také vybudování chodníku od zastávky Kostelík k hasičárně, protože k vyhlášené zakázce se “z nějakého důvodu” nepřihlásil žádný zájemce. Původní zakázka bude dle paní Králové zrušena a bude připravena nová výzva se seznamem zhotovitelů, kterým bude výzva zaslána přímo. Zároveň bude vše zveřejněno na profilu zadavatele.

Na vybudování chodníku k hasičské zbrojnici jsme od Státního fondu dopravní infrastruktury získali díky tajemníkovi úřadu Janu Sochovi dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů, tj. 2 171 870,00 Kč. Byl jsem na jednání zastupitelstva ujištěn, že o dotaci nepřijdeme, pokud se realizace chodníků zahájí v roce 2022.

Hrabová se z nějakého důvodu těší “nezájmu” stavebních firem

Je zajímavé sledovat, jakou má Hrabová u stavebních firem “reputaci”. K výzvě na stavbu školky se přihlásily tři firmy, které shodně požadovaly částku o více než deset miliónů korun vyšší. Stejný problém byl i u rekonstrukce školní družiny, kde projekční cena byla pod 10 miliónů, ale přihlásila se jediná firma, která si rekonstrukci nacenila na tuším 16 mil. korun. Přechod pro chodce u Bety také nenašel zhotovitele, nakonec se oslovila firma, která vybudovala pouze místo pro přecházení za cenu přes 400 000 Kč, přestože projekt počítal s jen 250 000 Kč. Tehdy se taky nikdo nepřihlásil…

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]