(FOTO) Architektonická studie: Hasičská zbrojnice Ostrava-Hrabová

Architektonická kancelář pana Petra Lichnovského dokončila pro městský obvod Ostrava-Hrabová studii nové hasičské zbrojnice (ke stažení v PDF). Předložená studie sice v současnosti počítá s umístěním hasičárny na parcele u kruhového objezdu ulic Mostní a Paskovská (travnaté “parkoviště” TJ Sokol Hrabová), dle odborníků je však tento pozemek z několika důvodů pro tuto stavbu nevhodný a zvažuje se přesun stavby na některý z dalších pozemků v blízkém okolí areálu TJ Sokol Hrabová.

Z východní strany je pozemek vymezený parcelou rodinného domu, z jižní navazuje na sportovní areál TJ Sokol Hrabová. Severní a západní hrana parcely je vymezena silnicí, viz mapy.cz

Urbanistické řešení

Poloha je pro řešený typ stavby výhodná z důvodu dobrého napojení na dopravní infrastrukturu a umístění ve středu zastavěného území městského obvodu. Novostavba bude pohledově exponovaná, doplní veřejný prostor o výraznou stavbu a posune stávající centrum směrem k nové zástavbě v jižní straně katastru.

Architektonické řešení

Při návrhu byl kladen důraz na co nejdokonalejší provoz. Forma byla podřízena obsahu a konstrukci. V objektu se nachází následující provozní celky:

  • garáže techniky se sklady
  • zázemí pro jednotku JSDH
  • šatny
  • denní místnost
  • zázemí pro SDH
  • věž pro sušení hadic
  • zpevněná plocha pro manipulaci a údržbu techniky

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]