Rezidenti z ulice Na Hurtě: Neúměrně se zvýšil počet projíždějících vozidel

Z pozice zastupitele žádám radní MOb Ostrava-Hrabová, aby se neprodleně zabývali níže uvedeným podnětem rezidentů z ulice Na Hurtě a ve spolupráci s komisí výstavby, dopravy a ekologie navrhli odpovídající opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných situací. Zároveň prosím vedení městského obvodu o zařazení nějaké částky do rozpočtu pro rok 2022, aby se nestalo, že řešení se najde, ale nebudou na to v rozpočtu peníze. Připomínám svůj požadavek vyhrazení peněz v rozpočtu pro příští rok na vybudování přechodu pro chodce u TJ Sokol a u Bety.

Také připomínám, že je potřeba začít hledat řešení nebezpečné zatáčky u statku, kde hrozí velké riziko pro chodce, kteří tak radši chodí na zastávku přes statek. Projekt již existuje, jen leží v šuplíku.

O zařazení/nezařazení peněz do rozpočtu (dopravní situace Na Hurtě, přechody pro chodce u Bety a TJ Sokol) a o řešení uvedených problémových situací mě prosím písemně informujte.

ÚMOb Hrabová
K rukám starosty p. Igora Trávníčka

Žádost

Žádáme Vás o zřízení jednosměrného provozu na ulici Na Hurtě (mezi nově zřízeným mostkem přes potok Ščučí a ulici Paskovskou) z důvodu eliminace potřeby míjení aut. Ulice je úzká, má nezpevněné okraje a její povrch byl upraven pouze provizorně položením asfaltu proti prašnosti a zarovnání děr, které byly na „polní cestě” vytvořeny.

Po dostavbě nových domů na konci ulice Na Hurtě se neúměrně zvýšil počet projíždějících vozidel. Dále za novým mostkem přes potok Ščučí probíhá mohutná výstavba dalších cca 18 rodinných domů. Tato ulice v současné době není vyhovující a v blízké budoucnosti bude nebezpečná našim občanům vzhledem k množství projíždějících aut.

Také by bylo vhodné omezení rychlosti a označení ulice jako „obytná zóna”, protože přibylo bezohledných řidičů, kteří nerespektují, že se zde pohybují nejen malé děti, ale i spousta dalších lidí chodících pravidelně do stájí ke koním k Emilovi Moudrému a na procházky do blízkého okolí.

Určitě by také pomohlo nainstalování zpomalovacích retardérů na předmětnou komunikaci.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]