Příspěvek se štítkem: "přechod pro chodce"

Aktuální informace o budování přechodu pro chodce na ulici Frýdecká u prodejny JIP

Jaké jsou aktuální informace ohledně vybudování přechodu pro chodce na frekventované silnici Frýdecká? Na to jsem se zeptal Magistrátu města Ostravy. Informace mi zaslala vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Ing. Petra Kopřivová. O investičním záměru města jsem psal na Hrabová.Info v loňském roce.

Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké letos nebude

V únoru letošního roku jsem informoval, že město Ostrava poskytne peníze na vybudování osvětlení a přístupu k autobusové zastávce na ulici Frýdecká u prodejny JIP. Dle aktuálních informací byl investiční záměr spolu s žádostí o zařazení do plánu investic doručen na magistrát až v březnu 2022, a proto nebyl záměr zařazen do plánu investic v letošním roce.

Rezidenti z ulice Na Hurtě: Neúměrně se zvýšil počet projíždějících vozidel

Z pozice zastupitele žádám radní MOb Ostrava-Hrabová, aby se neprodleně zabývali níže uvedeným podnětem rezidentů z ulice Na Hurtě a ve spolupráci s komisí výstavby, dopravy a ekologie navrhli odpovídající opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných situací. Zároveň prosím vedení městského obvodu o zařazení nějaké částky do rozpočtu pro rok 2022, aby se nestalo, že řešení se najde, ale nebudou na to v rozpočtu peníze. Připomínám svůj […]

Úřad usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců v zatáčce u točny na Šídlovci

Pouze pět dní mají občané Hrabové možnost připomínkovat opatření obecné povahy, které se týká záměru k umístění dopravního značení. Stávající svislé značení u přechodu pro chodce v zatáčce u točny autobusů na Šídlovci bude osazeno do reflexního rámu. Přiložená situace byla odsouhlasena Pracovní skupinou OŘD při odboru dopravy MMO dne 10.9. 2020.

[email protected] [email protected]