(FOTO) Hrabová má díky spolku TORALI svou první knihobudku

Spolku TORALI se konečně podařilo dotáhnout dlouho připravovaný projekt do konce. Na začátku roku jsme se přihlásili do (zaměstnaneckého) grantového programu společnosti HYUNDAI a díky Zuzce Ľuptovcové a Kubovi Tomášovi jsme získali 10 000 Kč na pořízení knihobudky pro Ostravu-Hrabovou. Když jsme společnost Hyundai požádali o grantové peníze, již jsme měli výrobu knihobudky předjednanou u neziskového projektu KnihoBudka. Přestože čas ubíhal, my jsme stále neobdrželi potvrzení naší objednávky. Komunikace se v období koronaviru táhla a my jsme se reálně i rozhodovali, jestli si knihobudku nenecháme vyrobit někde jinde, mimo uvedený projekt www.knihobudka.cz.

Logo společnosti Hyundai, která nám poskytla na knihobudku peníze.

Logo společnosti Hyundai, která nám poskytla na knihobudku peníze.

O letních prázdninách jsme se však dočkali, kdy nám zástupci projektu KnihoBudka objednávku potvrdili a ještě k tomu se zajímavou informací, že bude knihobudku vyrábět občanská společnost Envira, o.p.s. Tato společnost poskytuje práci desítkám osob se zdravotním znevýhodněním a my se tak mohli těšit z toho, že pomůžeme i obstaráním práce pro osoby, které to potřebují.

S instalací knihobudky nám byl nápomocen i místní úřad, který nejenže souhlasil s jejím umístěním hned vedle úřadu (pod kameru), ale přes pracovníky technických služeb zajistil i potřebné ukotvení budky. První knihy v knihobudce jsou od Veroniky Vondráčkové, které za tento dar děkujeme.

Nakonec se vše podařilo a za náš spolek děkuji všem, kteří nám pomohli. Snad na nikoho nezapomenu, ale jmenovitě děkuji Zuzce Ľuptovcové a Kubovi Tomášovi, společnosti Hyundai, úřadu v Ostravě-Hrabové (Janu Sochovi, Evě Davidové, Janě Faicové a borcům z technických služeb) a Veronice Vondráčkové.

Knihobudku provozuje spolek TORALI

Knihobudku provozuje spolek TORALI

Knihobudka se nachází vedle “kolárny” u budovy úřadu v Ostravě-Hrabové. Budka je umístěna tak, aby byla pod stálým dohledem kamerového systému, který je napojen na Městskou policii Ostrava.

Pravidla provozu a půjčování knih v knihobudce:

 • Provozovatel: spolek TORALI z.s.
 • Knihy jsou k dispozici všem čtenářům.
 • Vypůjčení knih je bezplatné.
 • Knihu si můžete vypůjčit i domů. Po přečtení ji vraťte zpět do knihobudky.
 • Pokud Vás nějaká kniha zaujala, je možné si ji ponechat a nahradit vlastní knihou.
 • Uvítáme, pokud do knihobudky přinesete vlastní knihy, které doma vyřadíte.
 • S vypůjčenými knihami zacházejte slušně.
 • Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihobudky.
 • Pokud je knihobudka plně obsazena, prosíme nepřidávejte další knihy.
 • Prosím udržujte v knihobudce a jejím okolí pořádek a čistotu.
 • Zjištěné závady a případné podněty k provozu knihobudky oznamte na telefonním čísle +420 604 715 917 (Radomír Orkáč)

Pozn.: Pravidla jsme si nevymýšleli, ale převzali jsme stejná, jako mají jinde…

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]