Pozvání na 23. zasedání ZMOb Hrabová – 15.12. 2021

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 15.12. 2021 ve 14:00 hodin v budově bývalé MŠ Klubíčko na ulici V. Huga 20 v Ostravě-Hrabové.

Program zasedání:

 • 1) Připomínky občanů
 • 2) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Hrabová za leden až září 202
 • 3) Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2021
 • 4) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2022
 • 5) Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2022
 • 6) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na léta 2020-2022
 • 7.) Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 • 8.) Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb
 • 9.) Poskytnutí finančních darů starostovi a místostarostce
 • 10.) Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 • 11.) Zpráva o činnosti finančního výboru
 • 12.) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 • 13.) Návrh na odvolání člena kontrolního výboru MUDr. Rostislava Gromnicy
 • 14.) Návrh na změnu ÚPO – DIAMO, s.p. 15.) Žádost o prodej parc.č. 106/1-106/8
 • 16.) Žádost o prodej částí parc. č. 2090/1
 • 17.) Návrh darovací smlouvy ul. K Nadjezdu
 • 18.) Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 22. a 23. zasedáním ZMOb
 • 19.) Různé

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]