(FOTO) Šídlovec: Stavební odpad zaplavil běžné kontejnery

Drzost některých občanů bohužel nebere konce… Pro běžného občana platí, že stavební odpad v žádném případě nesmí být odstraňován prostřednictvím běžných kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Soudě podle toho, co uklízíme v rámci jarní a podzimní akce Ukliďme Česko nebo co musí odvážet do sběrných dvorů naše Technické služby Hrabová, se řada občanů za “běžné” nepovažuje a plete si přírodu a kontejnéry se sběrným dvorem… Jeden aktuální příběh za všechny:

Dobré nedělní ráno, pane Orkáči.

Omlouvám se, že ruším, ale třeba si to příště někteří rozmyslí…

Včera při návratu z večerní vycházky se synem před naším domem zaparkovala větší bílá dodávka (vím i registrační značku) a pánové vyhazovali do popelnic na komunální odpad desky z laminátové podlahy. Bylo mi to líto.

Popošla jsem za nimi a poprosila je, ať toho nechají, že toto jistě nepatří sem, ale do sběrného dvora. A že soudě dle toho, kolik bylo vidět, že toho v autě ještě mají (měli otevřené jak zadní, tak i boční dveře), že to asi rozváží po Šídlovci. Pan vyhazování nechal a odsekl mi: “Však to je lisovaný papír”, zavřeli dveře a jeli. Pan se ještě vyjádřil, “však my tady rekonstruujeme byt, nic nerozvážíme” a ukázal někam směrem k domu u Kotelny.

Syn začal plakat, tak jsme šli domů a já jsem to pustila z hlavy.

Dnes ráno jsem však šla vyhodit i třízený odpad a koukám, že to pánové naházeli i do papírových popelnic u obchodu. Šli jsme pak na procházku a já zjistila, že to opravdu po trochách rozvezli všude možně. Tak posílám i fotografie z různých míst Šídlovce, kudy jsme šli v rámci procházky.

Vzhledem k tomu, že nedávno v našich popelnicích byly i pytle od stavebních materiálů se sutí a stropnicemi, možná toto pánové stavebníci na Šídlovci dělají častěji…

Nejsem odborník na třízený odpad, ale myslím, že toto opravdu nepatří do papírů a i do běžného odpadů.

Fotky jsou na Google Photos:

Obce nemají povinnost sběru stavebního odpadu, do popelnice ale nepatří [1]

Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro odložení stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Pokud tak činí, tak pouze v omezeném množství a často i za úplatu (liší se region od regionu). Podmínky, za jakých to obec činí, jsou obvykle uvedeny v obecně závazné vyhlášce, která řídí nakládání s odpady v obci. Omezen může být rozsah přijímaných odpadů, jejich množství, služba může být zpoplatněna. Řada obcí stavební odpady na sběrném dvoře neshromažďuje, může ale nabízet jako službu přistavení objemných kontejnerů a odvoz tohoto odpadu na skládku, deponii či recyklační linku.

Stavební odpady nepatří do popelnice, protože ty jsou určeny pouze pro směsný komunální odpad. Mohlo by dojít k poškození svozové techniky, případně lisu, pokud je směsný odpad překládán a lisován do velkých kontejnerů na překladišti. Ze stejných důvodů nepatří stavební odpad ani do kontejnerů na objemný odpad.

Řada materiálů ze stavby lze využít a recyklovat. To je ale možné jen tehdy, pokud je materiál roztříděn. Pokud vše naházíme do jednoho kontejneru, potom je nutné odvézt vše na skládku. Podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze také používat na povrchu terénu (s výjimkou zemin, které neobsahují nebezpečné látky). Nelze totiž u nich prokázat vyloučení nebezpečných vlastností, obsah škodlivin ve vodním výluhu.

To, jakým způsobem jsou odpady roztříděny, rozhoduje o výši poplatku, který za jejich likvidaci zaplatíme. Obvykle platí, že za dobře roztříděné odpady méně zaplatíte. Pokud směs odpadu obsahuje nebezpečné materiály, je hodnocena jako nebezpečný odpad a tomu odpovídá i cena za jejich likvidaci (nebezpečné odpady nelze ukládat na všechny skládky).

[1] https://www.estav.cz/cz/3472.stavebni-odpad-z-ceho-se-sklada-a-kam-s-nim

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]