Jaroslav Mintěl: Řádná valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hrabová

V sále hasičské zbrojnice se 15. ledna 2022 konala řádná valná hromada našich hasičů, na které hasiči zrekapitulovali činnost sboru v loňském roce – roce 125. výročí založení našeho sboru. Podrobnější informace naleznete v článku.

Řádné valné hromady se jako hosté zúčastnili starosta obce p. Igor Trávníček a náměstek starosty OSH Ostrava a vedoucí okresní odborné rady prevence Ing. František Chvíla.

Ze zprávy o činnosti sboru, kterou přednesl starosta Jaroslav Mintěl vyplynulo, že náš sbor má k 31.12. 2021 87 členů, z toho: 12 členů ve věku 6-14 let, 6 členů ve věku 15-18 let, 10 členů ve věku 18-26 let, 59 členů nad 26 let.

Uplynulý rok 2021 se nesl ve znamení pandemie Covid 19 a pozvolného rozvolňování restrikcí s pandemii spojených. Pro nás to byl rok oslav 125. výročí založení našeho sboru, které byly přeloženy z původního termínu v květnu na 4. září 2021.

Po rozvolnění se pomalu rozbíhala aktivita ve všech činnostech našeho sboru, mimo činnosti JSDH, která během pandemie omezena nebyla.

Z důvodu restrikcí nám nebylo umožněno uspořádat tradiční ples v měsíci lednu, ačkoliv bylo z naší strany vše zajištěno.

V měsíci květnu se naši zástupci zúčastnili mše Svaté u příležitosti 110. výročí založení SDH ve Vratimově. V témže měsíci byly obnoveny tréninky a schůzky dětí z oddílu mladých hasičů. Jsem rád, že se velká část členů oddílu mladých hasičů vrátila po restrikcích zpět a navštěvují oddíl dál. Pět dětí však činnost bohužel ukončilo.

29.5. 2021 se uskutečnila první velká akce pořádaná našimi členy a to tradiční smažení vaječiny.

26.6. 2021 jsme se zúčastnili jako pořadatelé tradičního běhu na lyžích na náměstí před tržnicí, kde členové KHA pořádali tuto recesistickou akci. Simulovali jsme ztížené povětrnostní podmínky (déšť a sníh) pomocí vozidla CAS 30.

7.8. 2021 jsme spolu se spolkem TORALI a SDH Vratimov pořádali již tradiční Neckyádu. Na start letošního ročníku se postavilo 8 osádek se svými plavidly. Nejrychlejší plavidlo, které zdolalo vzdálenost mezi starým splavem a mostem u Vratimova byla loď TORALI Kids, nejoriginálnějším plavidlem byla vyhodnocena tramvaj rodiny Sobotových, kteří jsou tradičními úspěšnými účastníky několika ročníků neckyád.

Další významnou akcí na které jsme se podíleli jako spolupořadatelé byl tradiční Gulášfest, který proběhl na sokolském hřišti 28.8. 2021. Gulášfestu se zúčastnil tým našich hasiček, které vařily segedínský guláš a druhá skupina našich členů zajišťovala občerstvení a prodej nápojů.

4.9. proběhla nejvýznamnější akce našeho sboru a to oslavy 125. výročí založení našeho sboru. Oslavy začaly mší Svatou v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské, poté se slavnostně ustrojení hasiči přesunuli do jídelny ZŠ na Paskovské, kde proběhla slavnostní ŘVH. Jídelnu ZŠ zaplnili členové sboru, hosté z okolních sborů i hosté z hrabovských spolků. Za HZS MSK to byl pověřený ředitel plk. Ing. Radim Kuchař, místostarostka ÚMOb Hrabová p. Vladislava Kopitzová. V průběhu ŘVH bylo předáno ocenění členům sboru a jubilantům předány dárky.

Plk. Kuchař promluvil o nutnosti rekonstrukce stávající nebo výstavbě nové hrabovské hasičárny, p. Kopitzová pak přítomné seznámila s opatřeními, které k tomuto přijalo vedení obce.
Po ukončení ŘVH pokračovaly oslavy v hasičárně.

K 120 výročí byl vydán Almanach vytvořený našimi členy Petrem Žižkou a Milanem Slívou, který je postupně zveřejňován na stránkách webu Hrabová.info.

18.9. 2021 jsme uspořádali na hřišti TJ Sokol Den s hasiči, pověstnou třešničkou na dortu byla na letošním Dnu s hasiči v Ostravě-Hrabové módní přehlídka. V tomto případě se ovšem nejednalo o promenádu po přehlídkovém molu, na němž se obvykle předvádějí modelky v plavkách. Na betonové ploše tanečního parketu hřiště TJ Sokol předvedli různé zásahové obleky i sváteční uniformy členové Sboru dobrovolných hasičů z ostravských obvodů Hrabová a Zábřeh. Návštěvníci si mohli prohlédnout i vyzkoušet hasičskou techniku, připravena byla ukázka první pomoci záchranářů, kterou předvedli naši mladí hasiči spolu s členy Českého červeného kříže Ostrava. Večer pak proběhla tradiční taneční zábava.

Zásahová jednotka roce 2021 zasahovala u 64 události. Z toho bylo 6 požárů, 22 zásahů na likvidaci obtížného hmyzu, 3krát jsme odstraňovali stromy, 24krát jsme prováděli požární asistenci, 4krát jsme zasahovali u dalších technických pomocí a 5krát jsme vyjeli k planému poplachu. U zásahů jsme strávili více jak 282 hodin.

Jedenkrát jsme prezentovali naši techniku veřejnosti. V roce 2021 bylo vozidly ujeto 506 km při zásazích, 383 km při výcviku a 267 km hospodářských a ostatních jízd, což je celkem 1 156 najetých kilometrů

Mladí hasiči se v loňském roce zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí, okresního kola celoroční hry Plamen, dorostenci se zúčastnili okresního kola dorostu, kde Lukáš Doležálek postoupil v kategorii jednotlivců do krajského kola, kde skončil na pátém místě.

V polovině června byla po restrikcích obnovena soutěž pro mladé hasiče Ostravská liga mládeže, kde naše družstvo skončilo na 9 místě. Po prázdninách se činnost oddílu rozjela naplno, začalo se s pravidelnými tréninky a přípravou na podzimní kolo OLM a hry Plamen.

Hasiči děkují vedení ÚMOb Hrabová za podporu, dotaci pro činnost MH, HZS MSK za odbornou přípravu, spolku Torali, TJ Sokol Hrabová, SDH Vratimov a SDH Zábřeh za spolupráci.

Jaroslav Mintěl
Starosta SDH Hrabová

 

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]