Zelená Hrabová: Památný strom v Hrabové? [2]

Na začátku prosince loňského roku informoval spolek Zelená Hrabová veřejnost o tom, že se rozhodli oslovit formou žádosti o vyhlášení památného stromu Magistrát města Ostravy. Jedná se o monumentální dub červený (Quercus rubra), který roste na Šídlovci v parku na Příborské ulici.

Spolek Zelená Hrabová se po připomenutí nakonec dočkal nadějné odpovědi, kdy magistrát požádal zároveň vedení našeho městského obvodu, aby se vyjádřili k možnému vyhlášení předmětného stromu za památný viz Magistrát: Památný strom – Žádost o vyjádření (PDF).

Foto: Ilona a Libor Hromádkovi

Foto: Ilona a Libor Hromádkovi

Rada městkého obvodu na svém prvním letošním jednání vyhlášení stromu za památný odsouhlasila a nyní již nic nebrání tomu, aby se naplnila prosba spolku – “přejeme si strom uchránit pro budoucí generace”.

Důvodová zpráva paní Faicové:

V případě vyhlášení by bylo vymezeno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V takto vymezeném ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Jakákoliv činnost a zásahy, lze provádět pouze se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Podnět podal spolek Zelená Hrabová, z.s. Žádost byla vzata na vědomí na jednání RMOb dne 8.12. 2021 s tím, že bude ověřeno, jaká plocha by byla zabrána pro ochranné pásmo. Obvod stromu je 295 cm, tudíž šířka ochranného pásma je cca 9 m kolem stromu.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]