Dopis zastupitelům Hrabové: Voda pro Ostravu na dalších deset let

(26.9. 2023, na žádost autora byl příspěvek anonymizován) Dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé MOb Ostrava-Hrabová. Žádám Vás o pár minut Vašeho času v podobě seznámení se s následujícím souborem. Jedná se o záležitost týkající se také Vás a Vašich voličů a občanů našeho města.

Dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

jmenuji se XXX, je mi 36 let a jsem občan Ostravy. Od začátku ledna si ověřuji informace v otázce vody pro Ostravu na dalších deset let. Pro odpovědi chodím také na jednání zastupitelstva města za panem primátorem.

Situace je následovná, akciová společnost Ostravské vodovody a kanalizace je vlastněna z 50,13% zahraničním Suez, 40,6% vlastní statutární město Ostrava, 9,27% vlastní drobní akcionáři. Tato společnost provozuje vodovody a kanalizace v Ostravě. Vodárenská distribuční soustava, potrubí v zemi, infrastruktura je v majetku města. Akciový podíl pro zahraniční Suez má ekonomický důvod a to je zisk. Jsou to dividendy, které odtékají do zahraničí. Smlouva mezi statutárním městem Ostrava a provozní společností Ostravské vodárny a kanalizace končí ke konci roku 2024. Nová smlouva bude platit na dalších deset let čili do roku 2034.

Tabulka č. 1 - Hlasování zastupitelstva o vodě pro Ostravu na dalších deset let - 10.11.2021. (zdroj: http://stream.ovanet.cz/Video/2018-2022/z27/) (čas cca: 6:18:50)

Tabulka č. 1 – Hlasování zastupitelstva o vodě pro Ostravu na dalších deset let – 10.11.2021. (zdroj: http://stream.ovanet.cz/Video/2018-2022/z27/) (čas cca: 6:18:50)

10.11.2021 zastupitelstvo statutárního města Ostrava se usneslo a z několika variant dle analýzy, kterou si nechalo vypracovat, vybralo variantu pokračování v sektorové výjimce, to znamená, že bude nadále 50,13% dividend z akcií odtékat do zahraničí. Pro tuto variantu hlasovalo 40 zastupitelů. 8 zastupitelů bylo proti (viz tabulka č. 1). Tato menšina zastupitelů odůvodnila svůj postoj tím, že není dostatečné množství dat pro rozhodnutí. Také požadovali širší diskuzi s odbornou veřejností. Jeden z těchto zastupitelé opakovaně neúspěšně dává návrh na revokaci usnesení a delší projednání této strategicky důležité otázky.

Celý život žiji v Ostravě, jsem spokojený s rozvojem města, žije se mi zde dobře. Také je mi jasné, že se nikdy nezalíbíte všem lidem, život je někdy o kompromisech. Jsem obyčejný člověk, ale když je třeba něco udělat, tak to udělám. Před rokem a půl rozesílal náš kraj žádosti a výzvy ohledně pomoci v nemocnicích a v sociálních zařízeních z důvodu epidemie Covid-19. šel jsem pomáhat. Když bylo loni v létě tornádo na jihu Moravy, šel jsem pomáhat opravovat střechy. Když se ke mně dostala před měsícem a půl informace o dění na naší radnici, nemohl jsem nečinně sedět. Proto se ptám a hledám informace.

Musím konstatovat, že shledávám v některých tvrzeních pana primátora zastávajícího zvolený provozní model nejasnosti a nesrovnalosti s daty a informacemi mi dostupnými. Můj názor je ten, že se zastupitelstvo usneslo v této otázce s nedostatečným množstvím dat a také jsem přesvědčený, že jim byly podány nepřesné informace. Mým ideálním cílem je podpora revokace usnesení a hlubší projednání tohoto tématu, kdy by byl čas doložit tvrdá data a byl by prostor pro diskuzi s odbornou veřejností a výběr vhodné varianty, ať je to kterákoliv varianta, ale žádám o doložení relevantních dat a odmítám uvádění nepravd na jednání zastupitelstva v této věci.

Vyzdvihnu pouze pár nesrovnalostí a podivných okolností, které se udály:

  1. V listopadu 2021 přišel dopis od SmVak související s projednávaným tématem vody. Tento dopis byl zastupitelům města předán ale až v lednu 2022, bylo to probíráno na jednání zastupitelstva 19.1.2022. Odůvodnění bylo, že to byla asi chyba, ale nic nezákonného se nestalo, což je pravda, ale je to podivné a při takto důležitém tématu velmi neprofesionální. V dopise vyjádřily SmVak rozpaky z počínání zastupitelstva statutárního města Ostrava. Sdělili, že obvyklé je v případech výběru varianty sektorové výjimky uskutečnění koncesního řízení. Chyběla zde spravedlivá a férová soutěž s cílem výběru nejkvalitnějších služeb voblasti dodávek pitné vody a čištění odvádění vody odpadní.Odpověď statutárního města Ostrava byla, že město vycházelo z kritéria ceny vodného a stočného a tu má OVAK menší než SmVak.Uvědomme si ale, že zde statutárním městem Ostrava došlo k porovnání ceny v městě Ostrava, ve kterém žije téměř 300 000 lidí, je to území o určité ploše a s určitou hustou zalidnění a s určitou délkou vodovodní infrastruktury. Na druhou stranu si představte rozlohu Severní Moravy a délku vodovodní infrastruktury SmVak a hustotu osídlení této oblasti, logicky Vám vyjde jiná cena, protože se např. musíte starat o větší vodovodní infrastrukturu.

    Odkazy na dotčené dokumenty (Typ materiálu ZM_M – 27 Vyřízení písemnosti adresované zastupitelstvu města): https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1822/z29verejne/

  2. Když jsem žádal pana primátora, aby mi předložil plán vývoje hlavních ekonomických ukazatelů (výnosy / náklady) OVAK na dalších 10 let ve variantě:
    • a) var. pokračování ve spolupráci se SUEZ Groupe prostřednictvím sektorové výjimky.
    • b) var. město vlastní 90% podíl OVAKU a 10% vlastní drobní akcionáři.
  3. Statutární město Ostrava si nechalo vypracovat analýzu: Technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy. V této analýze si rada města stanovila několik kritérií (viz tabulka č. 2), které byly procentuálně ohodnoceny. Nejhodnotnější kritérium bylo EN – Ekonomická náročnost na straně města. Pokládám si otázku, je to skutečně ideální nejhodnotnější kritérium? Nemělo by tam být spíš kritérium, které by hodnotilo návratnost z dlouhodobého hlediska? Jedná se o dlouhodobý záměr, město tady bude snad stát dlouho po nás a lidé budou stále potřebovat vodu a v zemi vedou jen jedny trubky, je to monopol. Z logiky věci vyplývá, že se tímto způsobem dá ovlivnit výsledek analýzy. Kdyby byla kritéria sestavena jinak, výsledek by byl také jiný.
  4. Kdo a kolik investuje zpětně do vodárenské infrastruktury? Je to zásadní otázka, protože zisky v podobě dividend zahraničního Suez odtékají do zahraničí. Kolik investuje zpětně, ještě nevím, čekám na odpověď pana primátora. Ale město ze svého podílu investuje zpětně vše. Skutečně je nejvýhodnější nechat odtékat peníze do zahraničí?

Nesrovnalostí je daleko více. Na základě doposud mnou získaných informací mohu prohlásit, že já bych byl pro delší projednávání a pro hlubší diskuzi s odbornou veřejností a pro podložení tvrdých dat. Mou práci, získané informace v této otázce a komunikaci s panem primátorem budu dávat na svůj účet na Facebook: XXX .

Podrobné informace získáte od lidí zabývajících se touto problematikou již mnoho let na stránce pravdaovode.cz.

Vím, že Vy jako zastupitelé obvodů ze své pozice příliš neovlivníte dění na zastupitelstvu města. Ale také jste občané a pokud si myslíte, že by si měli občané rozhodnotut sami bez ovlivňování téma vody pro Ostravu na dalších deset let a chcete s tím něco udělat, podpořte referendum pravdaovode.cz/ostrava-referendum/.

Pokud jste přesvědčeni o správnosti tohoto konání, nebo vidíte nedostatky v rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Ostrava, šiřte tuto zprávu dál, prosím.

Děkuji Vám. S pozdravem
XXXXX

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]