Magistrát objednal ošetření stromů napadených jmelím v Hrabové a Jihu

Magistrát města Ostravy uzavřel se společností Ostravské městské lesy a zeleň smlouvu na komplexní ošetření stromů napadených jmelím bílým v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih. V Hrabové budou v následujících měsících ošetřeny stromy na těchto místech: Hrabovjanka, parčík a pozemky kolem úřadu, ulice – Paskovská, K Pilíkům, Poplužní a Dubraviova.

U každého stromu se nejprve provede vizuální posouzení zejména z hlediska vhodnosti provedení doporučovaných zásahů. Následně budou stromy ošetřeny formou zdravotního řezu nebo chemickým ošetřením např. z plošiny, stromolezeckou technikou, dronem.

Smlouva také zahrnuje i další ošetření, např. redukci obvodovou, lokální redukci směrem kpřekážce, řez sesazovací, instalaci dynamické vazby, přístrojový test stromu, aby ošetření zlepšilo kondici stromů, prodloužení jejich životnosti a provozní bezpečnosti. Součástí činnosti je také odvoz a likvidace ořezané rostlinné a dřevní hmoty.

Do konce března roku 2023 má být ošetřeno 291 stromů napadených jmelím bílým dle navržených opatření uvedených v prováděcí dokumentaci „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě“. Smluvně dohodnutá celková cena za provedené práce činí 1 940 321 Kč včetně DPH.

Práce mají být prováděny ve vhodném ročním období, konkrétně pak:

  • udržovací zásahy jako např. řezy zdravotní budou optimálně realizovány v době vegetace,
  • zásahy spojené s výraznější redukcí asimilačního aparátu (např. redukce obvodová, řez sesazovací, stabilizace koruny) budou prováděny v období vegetačního klidu,
  • chemické ošetření bude prováděno v době vegetačního klidu tak, aby nedošlo k zasažení zelených
    listů, což by vedlo k jejich zásadnímu poškození,
  • patření související s instalacemi dynamických vazeb a přístrojových testů mohou být prováděny
    celoročně.

Smlouva včetně seznamu stromů v Hrabové k ošetření je k nahlédnutí (PDF).

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]