Stavebně technický průzkum budovy po školce na V. Huga [1]

(Vladimír Slavík, 10.3. 2022) Říká pan starosta pravdu? Dotaz na starostu: “Proč v radě městského obvodu nebo v zastupitelstvu městského obvodu nebyla projednána nabídka firmy Ateliér IDEA na opravu budovy školky na ulici V. Huga?”

V březnových Hrabovských listech na str. 8 pan starosta píše: „Především je třeba si říci, že společnost Ateliér IDEA nepředložila žádnou nabídku na opravu budoucí školky.”

Odhad investičních nákladů

Mám před sebou kopii dopisu firmy Ateliér IDEA, adresovaného na Svatavu Královou, ÚMOb Hrabová, odbor stavebně správní.

Věc: Nabídka projektu statického zajištění objektu MŠ, Ostrava-Hrabová.

Na základě Vaší výzvy a pochůzce po stavbě včetně orientačního průzkumu Vám předkládáme následující nabídku na zpracování projektové dokumentace ke statickému zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí MŠ.

Pak jsou uvedeny jednotlivé položky tohoto projektu za 148 000 Kč. V příloze je uveden odhad investičních nákladů na vlastní sanaci zdiva v celkové výši 2 607 550 Kč a technická zpráva s názvem „Stavebně technický průzkum a statický výpočet.“

 • Statická sanace (1 200 000 Kč)
 • Stavební úpravy (140 000 Kč)
 • Úprava rozvodů EL (45 000 Kč)
 • Vnitřní výmalby některých místností (40 000 Kč)
 • Nátěr celé fasády (350 000 Kč)
 • Projektová dokumentace + AD (180 000 Kč)
 • IĆ + TDI + koordinátor (150 000 Kč)
 • VRN (50 000 Kč)

Celkem: 2 155 000 Kč
DPH: 452 550 Kč
Celkem s DPH 2 607 550 Kč

Já, na rozdíl od pana starosty, považuji tento materiál za nabídku.

Kdyby Hrabová byla soukromou firmou a Igor Trávníček jejím majitelem, pak by měl právo tuto nabídku hodit do koše jako nevýhodnou. Ale pan Igor Trávníček je z vůle občanů starostou Hrabové a společně s dalšími zastupiteli správcem majetku obce, majetku nás všech. Měl proto povinnost tuto nabídku, bez ohledu na svou averzi k ní, projednat na zastupitelstvu. Protože pouze zastupitelstvo může rozhodnout o tak důležité záležitosti. Pan starosta tak, bohužel neučinil.

Tímto opomenutím pana starosty se měl zabývat Finanční a  Kontrolní výbor, ale nestalo se tak. Finanční výbor proto, že jde o velké peníze (současnou hodnotu této budovy odhaduji nejméně  na 10 mil. Kč), Kontrolní výbor proto, že starosta překročil svou pravomoc a rozhodl v této záležitosti bez vědomí zastupitelstva.

Končím tento článek úslovím „Něco shnilého je ve státě dánském.“

Zdroj: https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/rika-pan-starosta-pravdu.html

Štítky:

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Radku Orkáči,
  oba to myslíme s Hrabovou dobře, ale naše argumenty o pochybeních současné samosprávy jsou asi málo přesvědčivé. Chyba je určitě u nás obou, musme se v kvalitě našich argumentů zlepšit.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Třeba se nám to podaří v dalších dílech;-) Já bych neztrácel naději… alespoň víme, že děláme maximum….

[email protected] [email protected]