(FOTO) Výsadba zeleně v okolí úřadu v Hrabové

Prostor mezi ulicí Paskovskou a budovou úřadu v Ostravě-Hrabové projde úpravou. MOb Ostrava bude stát výsadba 120 tisíc korun včetně DPH.

Paní Králová u společnosti PARKSERVIS objednala výsadbu živého plotu z bobkovišní podél manipulační plochy vedle budovy úřadu. Mezi plotem ateliéru pana Jakubka a spojovacím chodníkem budou vysazeny magnolie a cibuloviny.

Prostor mezi rozšířeným parkovištěm a spojovacím chodníkem a manipulační plochou bude osázen rododendrony, azalkami, kapradinami, vřesy, vřesovci, svídou a kakostami. Dále ještě bude provedena výsadba živého plotu z bobkovišní kolem retenční nádrže u kolárny a novým parkovištěm.

V registru smluv je smlouva, která má vyšší cenu bez DPH než s DPH, tuto nesrovnalost vysvětlila paní Králová takto:

Už při vystavování objednávky jsem tuto nesrovnalost konzultovala s ing. Ziobrovou, takhle to bohužel generuje systém GINIS. Objednávka je vystavena  s lhůtou plnění do roku 2025, a to tak že v roce 2022 bude hrazeno 98 631,85 Kč vč. DPH (bez DPH 81 513,93 Kč) – vlastní výsadba a do roku 2025 je počítáno s tříletou udržitelností což bude činit za ty 3 roky 21 780,00 Kč vč. DPH (18 000,00 Kč bez DPH).

Součet vlastní výsadby 81 513,93 Kč bez DPH + 18 000,00 Kč bez DPH udržitelnost = 99 513,93 Kč bez DPH což je částka uvedená v objednávce.

Fotky vizualizací a aktuální podoby místa jsou na Google Photos:

Zdroj: Informace mi poskytla paní Svatava Králová

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]