Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (3)

Na první pohled se jedná o okrajovou záležitost. Totiž o účelovou komunikaci parc. č. 2544/1, která vede od  vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Má délku cca 200 m a je používána  chodci, cyklisty, a také motorovými vozidly. Těmi se dopravují  se svou rybářskou výbavou  k vodním nádržím rybáři z širokého okolí. Pilíky jsou totiž také rybářským revírem Českého rybářského svazu.

Komunikace se časem stala neschůdnou a nesjízdnou

Tuto účelovou  komunikaci převzal MOb Hrabová do své správy v roce 1990 a vlivem „zubu času“ se stala postupně neschůdnou a nesjízdnou. Kupodivu nikomu ve vedení městského obvodu to nevadilo! Ani místní státní správě (Ing. Faicová), ani samosprávě (starostové  Ing. Rundt, Mgr. Naď, p. Trávníček).

Vadilo to členům komise pro výstavbu, dopravu a ekologii.  V usnesení komise z 24.3. 2015 je napsáno: Komise doporučuje RMOb vysypat komunaci pod Pilíky na pozemku parc. č. 2544/1 asfaltovým recyklátem a zaválcovat ji. Tehdejší radní (Naď, Trávníček, Balušek, Lyčka, Pospěch) na toto  doporučení nereagovali.

V dalších letech se k občasným požadavkům komise VDE pod vedením Ing. Dvořáka na tuto opravu  připojil i občan Vladimír Slavík. Napsal  pět  žádostí, dokonce  dvě s využitím „stošestky“.  Ale bezúspěšně

Konec dobrý – všechno dobré!

Úprava  (proč ne oprava?)  tohoto pozemku (proč ne účelové komunikce?)  se má uskutečnit  v červenci  2022, a to přírodním kamenivem. Zhotovitel obdrží za tuto práci 264 tis. Kč. Spočítal jsem si, že  jeden  m/2  této „úpravy pozemku“ vyjde na 440 Kč.

Byl jsem touto zprávou poněkud zklamán. Představoval jsem si zde cyklostezku  o šířce cca 1,5 m s asfaltovým  povrchem. Ten je ideální pro chodce,  cyklisty, koloběžkáře i pro kolečkové brusle. A také pro můj invalidní vozík.  Takže se již k Pilíkům nikdy nedostanu, i cesta ze strany od Paskovské ulice vysypaná hrubým kamenivem  je pro můj dopravní prostředek nesjízdná.

Závěr

Odpověď na otázku “Proč v Hrabové všechno tak dlouho tvrá” stále neznám. Od prvního podnětu na opravu této účelové komunikace  do realizace uplynulo více jak 7 let.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]